Lietuvos bankas aptarė LCKU vertinimo proceso rezultatus

Lietuvos centrinės kredito unijos kasmet atliekamas priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas buvo apsvarstytas Lietuvos banko valdybos

eurai 332sAsociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

Įvertinus SREP metu įžvelgtas rizikas, nustatyta, kad LCKU ir LCKU grupės bendras rizikos lygis nepakito ir laikytinas vidutiniškai dideliu.

Vertinimas apėmė visas LCKU ir jos grupės veiklos sritis, kuriose jos susiduria su reikšminga rizika, valdymą (įskaitant rizikos valdymo sistemos kokybę) bei atitiktį kapitalo pakankamumo reikalavimams.

Apibendrinusi rezultatus, Lietuvos banko valdyba nustatė LCKU ir LCKU grupei papildomo kapitalo reikalavimo dydį, siekiantį 2,4 proc. LCKU ir 1,34 proc. LCKU grupės bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos.

Papildomą kapitalo reikalavimo dydį LCKU ir LCKU grupė turi dengti bent 56,25 proc. bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET1) ir bent 75 proc. 1 lygio kapitalo (T1).

Atsižvelgus į papildomo kapitalo reikalavimo dydį, turi būti tenkinami šie minimalūs SREP nuosavų lėšų reikalavimai:

5,8 proc. LCKU ir 5,25 proc. LCKU grupės bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientas;
7,8 proc. LCKU ir 7,0 proc. LCKU grupės 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientas;
10,4 proc. LCKU ir 9,34 proc. LCKU grupės bendro SREP kapitalo pakankamumo koeficientas.

LCKU ir LCKU grupei rekomenduojama turėti po 0,5 proc. antros pakopos gairių (angl. P2G) kapitalo dydį, kuris turėtų būti įtrauktas į LCKU ir LCKU grupės kapitalo planavimo ir rizikos valdymo sistemas, įskaitant norimos prisiimti rizikos valdymo sistemą ir gaivinimo planavimą.

Taip pat Lietuvos bankas įpareigojo LCKU ne vėliau kaip iki š. m. vasario 28 d. parengti ir pateikti SREP metu nustatytų veiklos trūkumų ištaisymo ir rekomendacijų įgyvendinimo planą, kuriame būtų nurodyti numatytų darbų atlikimo terminai ir už šių darbų atlikimą atsakingi asmenys.

Top