„SME bank“ panaudodamas EIF garantiją suteiks iki 100 mln. eurų finansavimą Lietuvos smulkiam ir vidutiniam verslui

Siekdamas suteikti smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) daugiau galimybių augti, lietuviško kapitalo neobankas „SME Bank“ pasirašė garantijų sutartį su Europos investiciniu fondu (EIF) dėl Lietuvos SVV finansavimo. Susitarimas dėl garantijos, skirtos 100 mln. eurų finansavimui, suteiks progą mažiausiai 500 SVV įmonių Lietuvoje gauti geresnes kredito sąlygas ir sparčiau plėstis.

smebankNuotrauka: © SmeBank

Šis susitarimas – dalis Europos garantijų fondo (EGF) iniciatyvos, kurią vykdo Europos investicijų banko (EIB) grupė ir dalyvaujančios ES šalys narės. Su EGF parama, Europos investicijų fondas (EIF) garantuos 70 proc. naujų SVV skirtų „SME Bank“ paskolų, kurių bendra suma sieks iki 100 mln. eurų.  

„Dirbdami kartu su EIF nuo šiol galime pasiūlyti ne tik paprastą, aiškią kainodarą bei greitus sprendimus, bet ir geresnes kredito sąlygas. Šis susitarimas yra svarbus įvykis visoms Lietuvos mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes turėdami tokią solidžią garantijos sumą galime tinkamai prisidėti prie nemažos dalies smulkių ir vidutinių įmonių augimo Lietuvoje“, – sako „SME Bank“ vadovas Mantvydas Štareika.

Susitarimas pasiektas aktualiu metu – didelė dalis ES įmonių vis dar ieško finansavimo, kuris padėtų lengviau įveikti besitęsiančius COVID-19 pandemijos padarinius. Tad galimybė pasinaudoti EIF garantija smulkiam ir vidutiniam verslui šiuo metu ypatingai svarbi.

„Europos garantijų fondas buvo įsteigtas kartu su valstybėmis narėmis tam, kad SVV įmonėms, kurios yra mūsų ekonomikos variklis, būtų prieinamas taip reikalingas papildomas ir palankus finansavimas, padėsiantis joms augti ir išbristi iš šios krizės. Džiaugiamės partneryste su UAB „SME Bank“, kuri palengvins ES finansavimo gavimą galutiniams naudos gavėjams ir taip parodys, kad Europos finansavimas gali lemti tikrus pokyčius“, – sako Alainas Godard‘as, EIF generalinis direktorius.

Lietuvos Respublikos finansų viceministrė Vaida Česnulevičiūtė teigia, kad EIF ir „SME Bank“ susitarimas – reikšminga priemonė plečiant Lietuvos SVV įmonių finansavimą. 

„COVID-19 pandemija ir toliau neigiamai veikia verslą visoje ES ir pasaulyje. EGF, kaip pagrindinė EIB grupės reagavimo į krizes priemonė, jau įrodė savo veiksmingumą didinant įmonių, ypač SVV, galimybes gauti finansavimą, taip prisidedant prie ekonomikos atsigavimo ir skatinant tvarų augimą. UAB „SME Bank“ iš Europos garantijų fondo suteiktą garantiją vertiname kaip svarbų įrankį didinant Lietuvos SVV įmonių galimybes gauti joms reikalingą prieigą prie finansavimo“, – sako V. Česnulevičiūtė.

Portfelinė EIF garantija skirta iš dalies sumažinti finansuojamo kredito riziką ir užtikrinti SVV finansavimą konkurencingomis palūkanomis. Pagal šią portfelinę garantiją SVV galės gauti finansavimą įvairios paskirties paskoloms be užstato, investicinėms paskoloms (gamybinės įrangos, transporto ar nekilnojamo turto įsigijimui, ar esamo turto pagerinimui) ir apyvartinėms lėšoms (žaliavų pirkimui, apyvartos augimui ar nekilnojamo turto vystymui).  

Maksimali paskolos su EIF garantija suma vienai įmonei – 3 mln. eurų. Pasinaudoti šia priemone gali Lietuvos SVV įmonės, turinčios iki 250 darbuotojų, kurių balanso turtas neviršija 43 mln. eurų ir metinė apyvarta yra mažesnė arba lygi 50 mln. eurų.

Apie „SME Bank“

Pirmasis lietuviško kapitalo neobankas „SME Bank“ orientuojasi į smulkų ir vidutinį verslą, kuriam skaitmeniniu būdu teikia ne tik kasdienes bankininkystės paslaugas, bet ir skolinimosi produktus. Europos Centrinio Banko licenciją turintis „SME Bank“ veiklą pradėjo vykdyti 2021 m. birželį, banko paslaugos yra prieinamos visose trijose Baltijos šalyse. Kartu su finansų technologijų startuoliu „SME Finance“, „SME Bank“ vienoje ekosistemoje valdo 200 mln. eurų finansavimo portfelį. 

Europos investicinis fondas (EIF) priklauso Europos investicijų banko grupei. Jo pagrindinė misija yra remti Europos smulkiąsias ir vidutines įmones tiekiant prieigą prie finansavimo. EIF kuria ir vysto rizikos ir vystymosi kapitalo, garantijų ir mikrofinansavimo produktus, skirtus šiai rinkos daliai. Taip EIF palaiko ir siekia įgyvendinti inovacijų, tyrimų, vystymosi, verslininkystės, augimo ir darbingumo tikslus Europos Sąjungoje. 

Europos garantijų Fondas (EGF) buvo įsteigtas EIB grupės kartu su Lietuva ir kitomis ES narėmis su tikslu apsaugoti verslus, neigiamai paveiktus COVID-19 pandemijos. Naudodamas beveik 25 mlrd. EUR, Fondas leidžia EIB ir EIF greitai ir lengvai teikti paskolas, garantijas, turtu užtikrintus vertybinius popierius, nuosavo kapitalo ir kitus finansinius produktus smulkioms ir vidutinio dydžio įmonėms. EGF yra dalis Europos Sąjungos ekonomikos atgaivinimo plano, kuriuo tikimasi skirti iš viso 540 mlrd. EUR toms ES ekonomikos sritims, kurios buvo labiausiai paveiktos krizės. 

Top