Lietuvos bankas patvirtino Šiaulių banko obligacijų prospektą

ERPB ir vietos akcininkų valdomo banko obligacijos bus įtraukos į „Nasdaq“ Vilniaus biržos Skolos vertybinių popierių sąrašą.

siauliu bankasNuotrauka: © Šiauliu bankas

Apie obligacijų prospekto patvirtinimą Šiaulių bankas pranešė per „Nasdaq“ Vilniaus biržą. Pastaroji jau yra priėmusi sprendimą dėl sąlyginio obligacijų įtraukimo į Skolos vertybinių popierių sąrašą, jei iki 2021-ųjų pabaigos bus patvirtintas ir paskelbtas obligacijų prospektas ir Šiaulių bankas išplatins obligacijas.

Šiaulių bankas rugpjūčio pradžioje pranešė apie ketinimus išleisti iki 250 mln. eurų nominalios vertės obligacijų, už kurias gautos lėšos būtų panaudotos minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimui (MREL) užtikrinti, MREL (angl. minimum requirement for own funds and eligible liabilities) reikalavimai yra taikomi visoms Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, įsisteigusioms kredito įstaigoms. Griežčiausi reikalavimai keliami didžiausiems, sistemiškai svarbiems, bankams – tokiems, kurių bankrotas galėtų neigiamai paveikti finansų sistemą, o kartu ir visą šalies ekonomiką.

Lietuvoje sistemiškai svarbiais yra pripažinti SEB bankas, „Swedbank“ ir Šiaulių bankas. Lietuvos bankas gegužės viduryje skelbė, kad du iš šių bankų jau sukaupė pakankamą lėšų atsargą ir atitinka MREL reikalavimus, o trečiasis turėtų tai padaryti iki numatyto termino – 2023 metų pabaigos. MREL reikalavimai užtikrina, kad sistemiškai svarbūs bankai krizės atveju patys turėtų pakankamai lėšų padengti savo nuotolius ir po pertvarkymo tęstų iki jo vykdytas svarbias funkcijas.

Bendra visoms trims Lietuvos sisteminės svarbos įstaigoms nustatytų naujų MREL suma, 2020 metų pabaigos duomenimis, yra 1,994 mlrd. eurų. Pagal europinį reguliavimą sistemiškai svarbūs Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai šiuos reikalavimus turi tenkinti nuo 2024-ųjų sausio 1 dienos.

Šiaulių banko akcijos kotiruojamos biržos Oficialiajame prekybos sąraše.

Top