Lietuva galės prekiauti specialiosiomis TVF specialiosiomis skolinimosi teisėmis

Lietuva galės tiek parduoti, tiek pirkti SDR. Ši galimybė leis Lietuvai prisidėti prie skurstančių šalių ekonomikos, kai šalys parduos savo SDR norėdamos gauti pinigų tradicine valiuta.

investicijis grafikas2Asociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

„Prisijungęs prie šio prekybos susitarimo, Lietuvos bankas ne tik prisidės prie paramos mažų pajamų valstybėms bei Pasaulinio finansinio saugumo tinklo (angl. Global Financial Safety Net) stiprinimo, bet ir sutvirtins savo įvaizdį tarptautinėje bendruomenėje, vaidmenį ir įtaką TVF“, – pranešime sakė LB valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.

Pasak jo, į Lietuvą, kaip finansiškai stiprią šalį, TVF kreipėsi ir dalyvauti prekyboje SDR pasiūlė numatydamas padidėjusį aktyvumą prekybos SDR rinkoje po šiemet naujai įvykdytos SDR alokacijos TVF šalims narėms.

Nauja SDR alokacija TVF šalims narėms rugpjūčio 23 dieną buvo atlikta COVID-19 sukeltos krizės kontekste, siekiant pagerinti pasaulinę likvidumo situaciją ir padidinti šalių narių užsienio atsargas. Naujai paskirstytos SDR pervestos į LB administruojamą Lietuvos sąskaitą TVF SDR departamente.

Pagal Lietuvos kvotos dydį, Lietuvai naujai paskirstyta apie 423,3 mln. SDR, kurių vertė yra apie 512 mln. eurų. Palyginti su 2009 metų SDR alokacija, kai Lietuva gavo apie 137 mln. SDR, šiemetinė alokacija yra 3 kartus didesnė. Atitinkamai padidėjo Lietuvos oficialiosios užsienio atsargos. Sudėjus abi alokacijas, šiuo metu iš viso Lietuvai paskirstyta apie 560,5 mln. SDR, kurių vertė yra apie 677 mln. eurų.

SDR pasaulyje laikoma rezervinė valiuta, kuri daugiausia skirta valstybių užsienio atsargoms papildyti ir kurią galima išsikeisti į tradicines valiutas. Pagal pasirašytą susitarimą Lietuvos bankas numato SDR keisti į eurus ir taip prisidėti stiprinant tarptautinį euro, kaip rezervinės valiutos, vaidmenį pasaulyje. LB, pirkdamas SDR ir už jas mokėdamas eurais, gaus palūkanas (SDR palūkanų norma šiuo metu yra 0,05 proc.).

Pastaraisiais metais LB nuosekliai didino savo įsitraukimą į TVF veiklą. Nuo 2018-ųjų gegužės LB dalyvauja TVF Finansinių sandorių plane – mechanizme, per kurį TVF, panaudodamas Lietuvos įmokų už kvotą finansinius išteklius, atlieka finansines operacijas, o 2021 metų sausio mėnesį Lietuvos bankas prisijungė prie TVF dvišalio skolinimo mechanizmo, pagal kurį prireikus jis fondui suteiktų iki 297 mln. eurų paskolų iš savo finansinio turto.

Top