Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams auga toliau

Šis paskolų augimas stebimas penktą mėnesį iš eilės.

grafikas kredito įstaigos1 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ (likučiai laikotarpio pabaigoje). 2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams (likučiai laikotarpio pabaigoje). 3 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ (likučiai laikotarpio pabaigoje) © Lietuvos bankas

2021 m. gegužės mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. gegužės mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per penkis šių metų mėnesius padidėjo1 719,1 mln., o nuo 2020 m. kovo mėn. (nuo COVID-19 pandemijos pradžios) – 145,6 mln. Eur. Per 2021 m. gegužės mėn. paskolos Lietuvos namų ūkiams2, ne finansų bendrovėms, finansų3 ir valdžios sektoriams išaugo atitinkamai 110,5 mln., 70,0 mln., 41,7 mln. ir 2,0 mln. Eur. Nuo 2020 m. kovo mėn. paskolos ne finansų bendrovėms ir valdžios sektoriui sumažėjo atitinkamai 841,4 mln. ir 19,2 mln., o paskolos namų ūkiams ir finansų sektoriui padidėjo atitinkamai 972,3 mln. ir 33,8 mln. Eur. 2021 m. gegužės pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 7,7 mlrd., 335,0 mln., 11,5 mlrd. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 94,8 mln., 6,4 mln. ir 9,4 mln. – iki atitinkamai 9,5 mlrd., 719,1 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 125,8 mln., o nuo 2020 m. kovo mėn. – 6,9 mlrd. Eur. Namų ūkių, valdžios ir finansų sektorių indėliai per mėnesį padidėjo atitinkamai 143,4 mln., 133,1 mln. ir 39,9 mln., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 190,6 mln. Eur. Nuo 2020 m. kovo mėn. namų ūkių, ne finansų bendrovių, valdžios ir finansų sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 3,9 mlrd., 2,6 mlrd., 274,3 mln. ir 165,0 mln. Eur. Šių sektorių indėliai 2021 m. gegužės pabaigoje sudarė atitinkamai 18,9 mlrd., 9,2 mlrd., 2,9 mlrd. ir 971,0 mln. Eur (žr. 3 pav.);

Lietuvos namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 175,1 mln., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 153,7 mln. – iki atitinkamai 15,0 mlrd. ir 9,2 mlrd. Eur;

Kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį sumažėjo 0,02 proc. p. – iki 3,33 proc. Paskolų kitiems tikslams palūkanų normos sumažėjo 0,54, o vartojimui ir būstui įsigyti jos padidėjo po 0,02 proc. p. Šių paskolų palūkanų normos 2021 m. gegužės mėn. sudarė atitinkamai 5,05, 8,62 ir 2,20 proc. (žr. 4 pav.).

202105 PFI Pav 44 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos © Lietuvos bankas

Top