Lietuvos bankų lyderis - „Swedbank“

Praėjusiųjų metų pabaigoje pagal sukauptą turtą, suteiktas paskolas ir indėlių pritaukimą pirmavo bankas „Swedbank“, jo pagrindinis konkurentas „SEB“ suteikė daugiausia kreditų ne finansų įmonėms.

swedbankNuotrauka: © Swedbank

Lietuvos banko duomenimis, „Swedbank“ gruodžio pabaigoje buvo sukaupęs 14,014 mlrd. eurų turto ir pagal šį rodiklį valdė 37,1 proc. šalies bankų rinkos.

Antroje vietoje buvo SEB bankas – jis buvo sukaupęs 10,233 mlrd. eurų turto ir valdė 27,1 proc. rinkos. 2,995 mlrd. eurų turto turintis Šiaulių bankas buvo trečias ir užėmė 7,9 proc. rinkos. 

Bendras Lietuvoje registruotų komercinių bankų turtas 2020 metų pabaigoje siekė 27,967 mlrd. eurų (74,1 proc. visos bankų sistemos turto), užsienio bankų filialų turtas buvo 9,777 mlrd. eurų (25,9 proc.).

„Swedbank“ bendras paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų portfelis gruodžio pabaigoje siekė 6,057 mlrd. eurų, SEB banko – 5,829 mlrd. eurų, o Šiaulių banko – 1,77 mlrd. eurų. „Swedbank“ teko 31 proc., SEB bankui – 29,8 proc., o Šiaulių bankui – 9,1 proc. rinkos.

SEB bankas ne finansų įmonėms buvo paskolinęs 2,709 mlrd. eurų (34,7 proc. rinkos), „Swedbank“ – 1,852 mlrd. eurų (23,7 proc.), Šiaulių bankas – 1,004 mlrd. eurų (12,9 proc.). „Swedbank“ paskolų portfelis namų ūkiams siekė 4,166 mlrd. eurų (38,3 proc. rinkos), SEB banko – 3,032 mlrd. eurų (27,9 proc.).

Lietuvoje registruotų komercinių bankų išduotų paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų portfelis 2020-ųjų pabaigoje siekė 14,017 mlrd. eurų (71,7 proc. visos bankų sistemos paskolų portfelio), užsienio bankų filialų – 5,537 mlrd. eurų (28,3 proc.).

„Swedbank“ bendras indėlių portfelis gruodžio pabaigoje siekė 12,258 mlrd. eurų (38,5 proc. rinkos), iš kurių 7,898 mlrd. eurų teko namų ūkių indėliams (44 proc. rinkos), o 3,219 mlrd. eurų – ne finansų įmonėms (33,9 proc. rinkos).

SEB banko bendras indėlių portfelis buvo 8,577 mlrd. eurų (26,9 proc. rinkos), iš jų namų ūkių indėliams teko 5,246 mlrd. eurų (29,2 proc.), ne finansų įmonėms – 2,83 mlrd. eurų (29,8 proc.). 

Šiaulių banko pritrauktų indėliu suma siekė 2,391 mlrd. eurų (7,5 proc. rinkos), didžioji jų dalis teko namų ūkių indėliams – 1,528 mlrd. eurų (8,5 proc.).

Šalyje registruotų komercinių bankų pritrauktų indėlių portfelis 2020-ųjų pabaigoje buvo 23,796 mlrd. eurų (74,7 proc. visos bankų sistemos indėlių portfelio), užsienio bankų filialų – 8,066 mlrd. eurų (25,3 proc.)

Lietuvoje praėjusių metų pabaigoje veikė 10 bankų ir 6 užsienio bankų filialai.

Top