SEB tęsia lengvatinių kreditų teikimą ūkininkams, kurie nukentėjo nuo koronaviruso

SEB pratęsė sutartį su „Žemės ūkio paskolų garantijų fondu“, kuriuo parama skiriama žemės ūkio ir žuvininkystės verslo subjektams veiklo ir likvidumo užtikrinimui.

euro laivelis0ilgasAsociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

LR Vyriausybės sprendimu, priemonės įgyvendinimui iki 2021 m. birželio 30 d. papildomai skirta beveik 45 mln. eurų.

„Žemės ūkio produktų gamyba užsiimančių ūkių dabartinė padėtis pakankamai skiriasi. Geriausiai laikosi grūdų augintojai po puikaus praėjusių metų derliaus bei išliekant aukštoms grūdų supirkimo kainoms, neblogai sekasi ir pieno gamyba užsiimantiems ūkiams dėl stabilių pieno supirkimo kainų pastaraisiais mėnesiais. Tačiau kur kas sunkesnė daržovių, mėsinių galvijų, paukščių augintojų padėtis ir dėl kritusių kainų, ir dėl vis dar ribotų galimybių realizuoti produkciją, kai maitinimo įstaigos Lietuvoje ir kitose eksporto rinkose gali parduoti paruoštą maistą tik išsinešimui. Būtent tokią žemės ūkio produkciją gaminantiems asmenims yra aktualiausias likvidumo klausimas šiuo metu. Todėl esame pasirengę ir toliau padėti savo klientams, susiduriantiems su laikinais finansiniais sunkumais, drauge ieškodami jiems geriausių sprendimų likvidumo užtikrinimui“, – sako SEB Baltijos šalių tarnybos mažmeninės bankininkystės vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.

Viena pagrindinių sąlygų gauti paskolą pagal šią priemonę – COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. patirti sunkumai. Jie vertinami atsižvelgiant į skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmę, skolos rodiklio reikšmę arba apyvartos pokyčius.

Paskolos teikiamos susidūrus su likvidumo problemomis apyvartiniam kapitalui finansuoti šioms verslo grupėms:
• kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba;
• kooperatyvams, užsiimantiems žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba;
• kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), neturinčios pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos pateikimą, supirktų iš savo narių šių narių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė nei 50 proc. visų per tą laikotarpį supirktų žemės ūkio produktų vertės;
• ūkio subjektams, užsiimantiems akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.

Paskolos gavėjai gali kreiptis dėl lengvatinės paskolos iki 1 mln. eurų, iki 36 mėn. laikotarpiui su galimu paskolos grąžinimo atidėjimu iki 12 mėn. Paskolai yra nustatytos fiksuotos metinės palūkanų normos – jos,  priklausomai nuo paskolos gavėjo dydžio ir paskolos trukmės, svyruoja tarp 0,1 ir 0,69 proc. Paskola suteikiama neįkeičiant turto. Paskolos gavėjui yra taikomas iki 2 proc. (tačiau ne mažiau kaip 150 eurų ir ne daugiau kaip 2 500 eurų) paskolos administravimo mokestis, kuris gali būti apmokėtas paskolos lėšomis.

Lengvatinė paskola pagal šią skatinamąją finansinę priemonę yra suteikiama apyvartiniam kapitalui finansuoti. Paskolos lėšas pagal priemonės sąlygas reikia panaudoti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paskolos išdavimo. Nepanaudojus paskolos per 6 mėnesių terminą, paskolos gavėjas privalo grąžinti likusią nepanaudotą paskolos dalį.

Top