Neveiksnios paskolos bus standartizuojamos pagal EBI rekomendacijas

Skaidrumas ir standartizacija, tokiu principu vadovaudamasis Europos bankininkystės institucijos (Angl. European Banking Authority) paruošė šablonus dėl neveiksnių paskolų standartizavimo. Tikimasi, kad šiuos šablonus plačiai naudojant padaugės investuotojų, sumažės įėjimo kliūtys potencialiems investuotojams, pagerės duomenų kokybė ir prieinamumas, bus galima tiksliau nustatyti kainą ir todėl palengvės NPL sandorių vykdymas.

eba

Lietuvos bankas pritaria Europos bankininkystės institucijos (EBI) iniciatyvai paskelbti duomenų apie neveiksnias paskolas (toliau – NPL) šablonus, padėsiančius pagrindus NPL sandoriams visoje Europos Sąjungoje (ES). NPL šablonai sukurs vienodą ES mastu duomenų rinkinį, naudojamą NPL sandorių duomenų atrankai, išsamiam finansiniam patikrinimui (angl. due diligence) ir vertinimui.

EBI paskelbus šablonus, bankai galės investuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti standartizuotus ir palyginamus duomenis apie neveiksnias paskolas. EBI pateikiami NPL šablonai nėra bankų priežiūros ataskaitų dalis, tačiau jie yra sukurti kaip standartas NPL sandoriams ir pagrindas antrinei NPL sandorių rinkai.

EBI paskelbtuose NPL sandorių šablonuose duomenys pateikiami apie kiekvieną paskolą, įskaitant informaciją apie užtikrinimo priemones ir susijusius asmenis. Šablonai sukurti esamų ataskaitų pagrindu, todėl jie turėtų sumažinti duomenų perdavimo naštą bankams. Nors tai bendri ES duomenų rinkiniai, tačiau yra parengtos ir specialios dalys, skirtos valstybių narių nacionaliniams ypatumams atskleisti.

Kuriant šablonus buvo konsultuojamasi su rinkos dalyviais, priežiūros ir kitomis ES institucijomis. Pavyzdžiui, po konsultacijų duomenų laukai buvo sureitinguoti pagal juose esančios informacijos, kuri bus naudojama atliekant vertinimus ir išsamius finansinius patikrinimus, svarbą.

EBI paskelbti NPL šablonai yra EBI atsakas į Europos Komisijos ir Europos Tarybos prašymą. 2017 m. kovo 29 d. Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas paprašė EBI sukurti duomenų šablonus, kurie sumažintų informacijos asimetriją tarp potencialių NPL pirkėjų ir pardavėjų ir taip padėtų ES sukurti veikiančią antrinę rinką. Mandatą EBI išleisti šablonus, kuriuose būtų išsamiai atskleista bankų turima informacija apie į apskaitą įtraukiamas kredito pozicijas, suteikė ir 2017 m. liepos 11 d. Tarybos išvada.

Top