LCKU - nurodymas didinti kapitalą

Remdamasis Lietuvos centrinės kredito unijai ir jos grupei atlikto audito duomenimis Lietuvos bankas įpareigojo didinti kapitalą tiek, kad jis bent 56.25 proc 1 lygio nuosavo kapitalo ir bent 75 proc. 1 lygio kapitalo.

centaiAsociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

Lietuvos banko valdyba apsvarstė Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) kasmet atliekamo LCKU priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) rezultatus. SREP apėmė visų LCKU ir LCKU grupės veiklos sričių, kuriose jos susiduria su reikšminga rizika, ir valdymo (taip pat rizikos valdymo sistemos kokybės) įvertinimą bei LCKU ir LCKU grupės kapitalo įvertinimą pagal esamus kapitalo pakankamumo reikalavimus.

Įvertinus SREP metu įžvelgtas rizikas, nustatyta, kad LCKU ir LCKU grupės bendras rizikos lygis nepakito ir laikytinas vidutiniškai dideliu. Apibendrinusi rezultatus, Lietuvos banko valdyba nustatė LCKU ir LCKU grupei papildomo kapitalo reikalavimo dydį, siekiantį 2,7 proc. LCKU ir 1,3 proc. LCKU grupės bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos.

Atsižvelgus į papildomo kapitalo reikalavimo dydį, turi būti tenkinami šie minimalūs SREP nuosavų lėšų reikalavimai:
- 6,0 proc. LCKU ir 5,2 proc. LCKU grupės bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientas;
- 8,0 proc. LCKU ir 7,0 proc. LCKU grupės 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientas;
- 10,7 proc. LCKU ir 9,3 proc. LCKU grupės bendro SREP kapitalo pakankamumo koeficientas.

LCKU ir LCKU grupei rekomenduojama turėti po 0,5 proc. antros pakopos gairių (angl. P2G) kapitalo dydį, kuris turėtų būti įtrauktas į LCKU ir LCKU grupės kapitalo planavimo ir rizikos valdymo sistemas, įskaitant norimos prisiimti rizikos valdymo sistemą ir gaivinimo planavimą.

Top