Sutelktinio finansavimo platformai Heavy finance leista padidinti įstatinį kapitalą

Įmonės veikla - sutelktinis finansavimas kreditams, skirtiems žemės ūkio technikos įsigijimui.

heavy financeNuotrauka: © Heavy finance

Lietuvos bankas gavo fizinio asmens prašymą dėl sutelktinio finansavimo platformos operatorės UAB HEAVY FINANCE įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba pritarė sandoriui, kurio pagrindu fizinis asmuo tiesiogiai įgytų UAB HEAVY FINANCE įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 procentų.

 

Top