Lietuvos skola kitais metais sieks 50 proc. BVP

Lietuva ketina skolintis kiek daugiau nei 5 milijardus eurų ir valstybės skolą padidins iki 25,454 mlrd. eurų.

vilnius centrasAsociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

Vilnius, spalio 14 d. (BNS). Vyriausybė vidaus ir tarptautinėse rinkoje kitąmet ketina skolintis apie 5,141 mlrd. eurų. Prognozuojama, kad valdžios sektoriaus skola 2021 metų pabaigoje sudarys apie 25,454 mlrd. eurų, arba 50,2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Vidaus rinkoje, išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius (VVP), planuojama pasiskolinti apie 1,936 mlrd. eurų, 2,7 mlrd. eurų – užsienio kapitalo rinkose išleidžiant euroobligacijų emisijas. Apie 505 mln. eurų planuojama pasiskolinti iš tarptautinių finansų institucijų bei Europos Sąjungos (ES) laikinos priemonės nedarbo rizikai dėl koronaviruso krizės mažinti (SURE), teigiama Vyriausybės 2021 metų skolinimosi programoje.

Valstybės biudžeto išlaidos 2021 metais taip pat bus finansuojamos iš šiemet sukaupto lėšų likučio, siekiančio apie 1,786 mlrd. eurų, ir į valstybės iždą grįžtančių ankstesniais metais Lietuvos įstaigoms ir įmonėms perskolintų lėšų (54 mln. eurų). Valstybės biudžeto srautams valdyti gali būti skolinamasi išleidžiant iždo vekselius.

Prognozuojamas finansavimo poreikis 2021 metais sudarys apie 6,58 mlrd. eurų, didžiausią jo dalį sudarys bendro valstybės biudžeto deficito finansavimas – apie 3,177 mlrd. eurų. Iš jų valstybės biudžeto deficitui finansuoti bus skirta apie 2,522 mlrd. eurų, o Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės paramos lėšų neigiamam balansui – apie 655 mln. eurų.

Apie 2,147 mlrd. eurų bus skirta skolai grąžinti, iš jų vidaus skolai – 1,013 mlrd. eurų, o užsienio skolai – 1,133 mlrd. eurų. Didžiausią dalį užsienio skolos grąžinimų sudaro 2021 metų kovą išperkama 988 mln. eurų euroobligacijų emisija, kurios išpirkimui lėšos sukauptos 2020 metais. Kitąmet dalį lėšų poreikio sudarys išankstinis 1,141 mlrd. eurų lėšų kaupimas euroobligacijų emisijai 2022 metų vasarį išpirkti.

115 mln. eurų planuojama suteikti paskolų juridiniams asmenins, kurie įgyvendina investicijų projektus, finansuojamus 2014–2020 metų ES lėšomis, ir Viešųjų investicijų plėtros agentūrai projektui „Daugiabučių namų modernizavimo fondas“ finansuoti.

Taip pat apie 400 mln. eurų bus skirta 2022 metų pradžios valstybės piniginių išteklių srautų subalansavimui užtikrinti.

Prognozuojamas 2021 metų grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis yra 3,057 mlrd. eurų, tačiau įvertinus rizikos veiksnius, susijusius su Vyriausybės įsipareigojimais ir galimu didesniu ES ir kitos paramos lėšų neigiamu disbalansu, nustatomas 4,527 mlrd. eurų grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas.

Vyriausybės skolinimosi programa teikiama Seimui kartu su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu.

 

Top