Žemės ūkio paskolų garantijų fondas gavo paraiškų už 22,4 mln. eurų

Nacionalinė plėtros įstaiga gavo 65 paraiškas iš žemės ūkio ir žuvininkystės įmonių, iš viso ši suma perkopė daugiau nei pusę suplanuoto 40 mln. eurų biudžeto. Kreditų suteikimas numatomas iki metų galo.

traktoriusAsociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

Pirmąjį mėnesį – aktyvus ūkių susidomėjimas

Lengvatinių paskolų teikimas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ pradėtas rugpjūčio 14 d. 

71 proc. paraiškų yra įvertintos ir dėl jų priimtas sprendimas, tad iš viso jau yra patvirtinta paskolų už 12,6 mln. eurų, o vidutiniškai vienam ūkio subjektui yra suteikiama 299 tūkst. eurų paskola.

Ūkio subjektai, argumentuodami savo situaciją, gali kreiptis dėl paskolos iki 1 mln. eurų sumai. Tačiau, kaip informuoja ŽŪPGF, skirtinguose ūkiuose situacija yra skirtinga ir paskolų rėžiai siekia nuo 13,5 tūkst. iki maksimalaus 1 mln. eurų.

Bendrovė ragina aktyviau kreiptis pienininkystės, daržininkystės, sodininkystės ir akvakultūros sektoriaus  ūkius

Daugiausiai paraiškų dėl lengvatinių paskolų sulaukta iš ūkių, veikiančių Ignalinos (12 proc.), Kėdainių (11 proc.), Joniškio (9 proc.), Kauno (8 proc.) ir Šiaulių (8 proc.) rajonuose. Vertinant pagal sektorius, kuriuose veikia ūkiai, daugiausiai kreipiasi augalininkystės sektoriaus atstovai (43 proc.), švelniakailių žvėrelių augintojai (35 proc.) bei pienininkystės sektoriaus atstovai (8 proc.).

Aktyviau dėl lengvatinių paskolų raginami kreiptis ūkiai, veikiantys pienininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir akvakultūros sektoriuose.

Paskolos suma ūkio subjektams apskaičiuojama arba pagal ūkio subjekto 2019 m. sumokėto darbo užmokesčio ir susijusių išlaidų lygį, arba pagal ūkio subjekto 2019 m. apyvartos lygį, arba pagal pagrįstą būtinumo veiklai tęsti poreikį.

Paskolos teikiamos iki 2020 m. pabaigos

Lengvatinės paskolos pagal šią priemonę teikiamos žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse veikiantiems ūkio subjektams, susidūrusiems su apyvartinio kapitalo trūkumu.

Paskolos gavėjai gali kreiptis dėl lengvatinės paskolos iki 1 mln. eurų ir iki 36 mėn. laikotarpiui. Paskolai taikoma fiksuota metinė palūkanų norma nuo 0,1 iki 0,69 proc., o paskolos administravimo mokestis siekia iki 2 proc., tačiau ne mažiau kaip 150 eurų ir ne daugiau kaip 2 500 eurų. Paskola suteikiama neįkeičiant turto.

Paskolos iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra teikiamos per atrinkus finansų tarpininkus, kurių sąrašas nuolat atnaujinimas ŽŪPGF interneto svetainėje www.garfondas.lt. Šiuo metu sutartys dėl priemonės įgyvendinimo yra pasirašytos su 27-iais finansų tarpininkais visoje Lietuvoje.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2020 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-539 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“.

Top