INVEGA paskolomis turizmo sektoriaus teikėjams susidomėjo jau 16 įmonių

Ketvirtadalis prašymų -  atmesti, 7 - grąžinti tikslinimui, o 5 vertinami toliau. Neatmestų paskolų paraiškų vertė - 5,45 mln. eurų.

sprendimo paieskosAsociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

„Vertindami pirmąsias pateiktas paraiškas, pastebėjome, kad kol kas dauguma besikreipusiųjų yra apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugas teikiantys verslininkai, kurie gali pasinaudoti paskola būtiniausiomis išlaidoms padengti. Per šį laikotarpį į INVEGĄ kreipėsi tik keli už neįvykusias keliones su turistais paskolos lėšomis ketinantys atsiskaityti kelionių organizatoriai, – sako INVEGOS Kreditavimo skyriaus vadovas Laimis Kindurys. – Startavus šioms paskoloms, esminis mūsų siekis yra kuo sparčiau vertinti paraiškas bei  išmokėti pagrindiniams pareiškėjų įsipareigojimams užtikrinti būtinas lėšas“.

INVEGOS Kreditavimo skyriaus vadovas atkreipia dėmesį, jog kalbant apie viešojo maitinimo įstaigas, pagal finansinę priemonę „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ gali kreiptis tik didelės įmonės, vykdančios restoranų ir pagaminto maisto teikimo veiklą.

„Kelias paraiškas, pateiktas smulkaus ir vidutinio verslo subjekto statusą turinčių maitinimo įstaigų, deja, teko atmesti, kaip neatitinkančias kriterijaus. Smulkaus ir vidutinio verslo atstovai gali naudotis kitomis, jiems pritaikytomis valstybės pagalbos priemonėmis, – teigia L. Kindurys.

Siekdama sklandaus paraiškų teikimo ir vertinimo, INVEGA pataria atidžiai susipažinti su privalomais pateikti dokumentais, kadangi dalis jų – specifiniai, bei įsitikinti, kad kartu su paraiška pateikiami visi reikalingi priedai. Visi pareiškėjai  turi pateikti aktualią paskolos gavėjo akcininkų struktūrą, verslo planą, kuriame turi būti ir trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė, kelionių organizatoriai dar turi pateikti ir  informaciją apie neįvykusias keliones.

Prieš teikiant paraišką, taip pat svarbu įvertinti prašomos paskolos dydį, kadangi vertinimo metu atsižvelgiama ir į tai, kiek ir kokios valstybės pagalbos verslo subjektas jau gavo ir ar nėra viršijama numatyta maksimali valstybės teikiamos pagalbos suma. Atsižvelgiant į tai, gali keistis ir galimos suteikti paskolos suma.

Kelionių organizatoriai bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjai paraiškas paskolai  gali teikti interneto platformoje adresu  https://tour.invega.lt iki 2020 m. lapkričio 30 d., o paskolų sutartys galės būti sudaromos iki š. m. gruodžio 31 d.

Detalią informaciją apie paskolas kelionių organizatoriai gali rasti čia, o apgyvendinimo ar viešojo maitinimo paslaugas teikiančioms įmonės aktuali informacija skelbiama čia.

Top