Apgyvendinimo ir maitinimo įstaigoms bei kelionių organizatoriams skirtos paskolos : ką reikia žinoti?

INVEGA teikia paskolas ir apgyvendinimo bei viešojo maitinimo įstaigoms, įmonės gali jas naudoti svarbiausioms išlaidoms ir veiklos tęsimui

50Asociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

„Apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjus, susidūrusius su pandemijos padariniais, kviečiame aktyviai naudotis šia pagalba. Šios tiesioginės paskolos leis verslui lengviau subalansuoti savo finansinius resursus šiuo turizmo sektoriui vis dar sudėtingu laikotarpiu ir padės tęsti veiklą bei, svarbiausia, išsaugoti darbuotojus, – sako INVEGA vadovas Kęstutis Motiejūnas. 

Kas gali gauti paskolą 

INVEGA vadovo teigimu, į šias paskolas gali pretenduoti dvi tikslinės auditorijos: apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjai.  

Apgyvendinimo sektoriuje įmonių teikiamų paslaugų pobūdis stipriai varijuoja. Siekiant sudaryti galimybes valstybės pagalba pasinaudoti kuo platesniam nukentėjusių įmonių ratui, numatyta, jog dėl jų gali kreiptis viešbučių, motelių, svečių namų, kempingo ir kitas klasifikuojamas apgyvendinimo paslaugas teikiantys verslo subjektai. Esminė sąlyga – jie privalo turėti galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą. Paraiškas teikti gali tiek smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai, tiek didelės įmonės. 

viešojo maitinimo paslaugas teikiančių įmonių dėl paskolų galės kreiptis didelės įmonės, kurių pagrindinė veikla yra restoranų ir pagaminto maisto teikimo veikla. 

Paskola – būtinosioms išlaidoms 

Apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugas teikiantiems verslininkams paskola išduodama būtinosioms išlaidoms finansuoti. 

Tai reiškia, kad paskolos lėšomis gali būti mokamas valstybės nekompensuojamas darbo užmokestis, vykdomi transporto ir kitų paslaugų pirkimai, apmokama nekilnojamojo turto nuoma (jeigu ji nėra valstybės kompensuojama pagal šiam tikslui numatytą priemonę), taip pat turto išlaikymo išlaidoms, kitų paskolų įmokų mokėjimui, komunalinių paslaugų ir kitoms administracinėms išlaidoms.

Paskolos dydis apskaičiuojamas individualiai 

Paskolos suma kiekvienam gavėjui bus nustatoma individualiai. Kadangi paskola skirta būtinosioms išlaidoms padengti, apskaičiuojant jos dydį, vertinama apgyvendinimo ar viešojo maitinimo paslaugas teikiančios įmonės jau patirtos ar planuojamos patirti piniginės išlaidos darbuotojų išlaikymui ir veiklos tęstinumui. Šią informaciją verslininkai turi pateikti kartu su paraiška. Didžiausia galima  paskolos suma – 3 mln. eurų. 

INVEGA taip pat atkreipia dėmesį, kad į paskolos sumą negali būti įtraukiamos išlaidos, kurios jau yra finansuojamos kitomis valstybės pagalbos priemonėmis, pvz., subsidijomis darbo užmokečiui ar dalinėmis patalpų nuomos kompensacijomis. 

Paskolų teikimo ir grąžinimo laikotarpis 

Dėl paskolų būtinosioms išlaidoms finansuoti įmonės galės paraiškas pateikti per elektroninę sistemą interneto svetainėje https://tour.invega.lt. iki š. m. lapkričio 30 d., o pasirašyti paskolos sutartis iki pat gruodžio 31 d., jeigu tuo metu dar nebus panaudotas visas priemonei skirtas biudžetas. 

Paskolos sutartis bus sudaroma iki  72 mėnesių laikotarpiui ir pradedama grąžinti praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. po paskolos sutarties pasirašymo dienos. Palūkanų dydis nustatomas pagal paskolos trukmę ir įmonės dydį: smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams numatytos 0,1-0,69 proc. , didelėms įmonėms – 0,19-1,69 proc. palūkanos.

Reikalingos paskolos užtikrinimo priemonės

Jeigu paskola viršija 1 mln. Eur sumą, bus taikomos paskolos užtikrinimo priemonės, todėl kelionių organizatorius turės pateikti  akcininko laidavimą, kuris turės būti ne mažesnis nei 20 proc. suteikiamos paskolos sumos dalies, viršijančios 1 mln. Eur sumą. Šis reikalavimas netaikomas, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė. Be to,  kelionių organizatorius turės      įkeisti turtą už paskolos sumos dalį, viršijančią 1 mln. Eur sumą, kuri nėra padengiama minėtu laidavimu. Jeigu paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė, ji turės įkeisti turtą už visą paskolos sumos dalį, viršijančią 1 mln. Eur sumą. 

Prieš teikiant paraišką svarbu pasiruošti

Anot K. Motiejūno, praktika rodo, kad teikiant paraišką svarbu itin atidžiai įsivertinti, ar kartu su ja pateikiami visi reikalingi dokumentai, šiuo atveju yra specifinių tik šiai priemonei numatytų dokumentų.  

„Kreipdamosi dėl paskolos, apgyvendinimo paslaugas teikiančios ar viešojo maitinimo veiklą vykdančios įmonės turi pateikti SVV subjekto statuso deklaraciją, aktualią paskolos gavėjo akcininkų struktūrą, verslo planą, kuriame, be kita ko, būtų trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė (turimi ir būsimi finansiniai ištekliai, siūlymas dėl paskolos grąžinimo grafiko išdėstymo ir, jeigu taikoma, užtikrinimo priemonių)“, – pabrėžia INVEGA vadovas. 

Prieš kreipdamiesi dėl paskolos, apgyvendinimo paslaugas teikiantys verslininkai turėtų įsitikinti, jog turi galiojantį klasifikuotų apgyvendinimo paslaugų pažymėjimą, o viešojo maitinimo paslaugas teikiančių įmonių pagrindinė veikla yra restoranai ir pagaminto valgio teikimas. 

Taip pat įmonės turėtų įsitikinti, jog paraiškos teikimo metu yra nelaikomos sunkumų patiriančiomis įmonėmis. Ar atitinka šį kriterijų, verslininkai gali pasitikrinti pasinaudodami INVEGOS parengtomis specialiomis skaičiuoklėmis mažoms ir vidutinėms įmonėms bei didelėms įmonėms

Valstybės pagalba ketinančios pasinaudoti įmonės Registrų centrui turėtų būti pateikusios  2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis. Reikalavimas netaikomas verslininkams ir toms įmonių grupės įmonėms, kurios yra įsteigtos nuo 2020 m. sausio 1 d.

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei detalią informaciją apie paskolų turizmo paslaugų teikėjams sąlygas galima rasti čia.

Ką reikia žinoti kelionių organizatoriams?

„Įsigaliojus karantinui, dauguma kelionių organizatorių Lietuvoje dėl saugumo reikalavimų buvo priversti atšaukti suplanuotas turistines keliones. Šiomis specialiai turizmo sektoriui skirtomis lengvatinėmis paskolomis siekiame padėti kelionių organizatoriams iki galo atsiskaityti su turistais už atšauktas keliones“, – sako INVEGA vadovas Kęstutis Motiejūnas.  

Kas gali gauti paskolą?

Finansinės pagalbos į INVEGA gali kreiptis galiojantį pažymėjimą turintys kelionių organizatoriai – tiek smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai, veikiantys Lietuvos Respublikoje, tiek didelės įmonės.

Paskolą atsiskaitymams su turistais dėl neįvykusių kelionių galima gauti ir panaudoti tik tais atvejais, kai keliautojas, turintis organizuotos, tačiau atšauktos turistinės kelionės sutartį, atsisakė siūlomo kupono. Šios turistinių kelionių sutartys turėjo būti sudarytos iki 2020 m. kovo 16 d.,  o kelionės vykdomos nuo 2020 m. vasario 1 d. 

Kiekvienas paskolos atvejis – individualus

Paskolos suma kiekvienai besikreipiančiai įmonei – kelionių organizatoriui – bus nustatoma individualiai. Jos dydį INVEGA apskaičiuos pagal sumą, kurią paraiškos teikimo metu įmonė vis dar turi grąžinti keliautojams už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias turistines keliones. Vienam kelionių organizatoriui iš finansinės priemonės lėšų bus suteikiama viena paskola, visais atvejais negalinti viršyti 3 mln. eurų.

Paskolų teikimo ir grąžinimo laikotarpis

Iki 20 tūkst. eurų lengvatinė paskola kelionių organizatoriams bus suteikiama iki 18 mėnesių terminui – paskola pradedama grąžinti praėjus 6 mėnesiams po sutarties sudarymo dienos. Didesnės nei 20 tūkst. eurų paskolos teikiamos iki 72 mėnesių terminui, o grąžinimas pradedamas po 12 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos. 

Palūkanų dydis nustatomas pagal paskolos trukmę ir įmonės dydį: smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams numatytos 0,1-0,69 proc. palūkanos, didelėms įmonėms – 0,19-1,69 proc. 

Dėl paskolų atsiskaitymams su turistais padengti įmonės galės teikti paraiškas iki šių metų lapkričio 30 d., o paskolos sutartys gali būti sudaromos iki gruodžio 31 d., jeigu iki to laikotarpio dar nebus panaudotas visas priemonei skirtas biudžetas. 

Reikalingos paskolos užtikrinimo priemonės

Jeigu paskola viršija 1 mln. Eur sumą, bus taikomos paskolos užtikrinimo priemonės, todėl kelionių organizatorius turės pateikti  akcininko laidavimą, kuris turės būti ne mažesnis nei 20 proc. suteikiamos paskolos sumos dalies, viršijančios 1 mln. Eur sumą. Šis reikalavimas netaikomas, kai paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė. Be to,  kelionių organizatorius turės įkeisti turtą už paskolos sumos dalį, viršijančią 1 mln. Eur sumą, kuri nėra padengiama minėtu laidavimu. Jeigu paskolos gavėjas yra akcinė bendrovė, ji turės įkeisti turtą už visą paskolos sumos dalį, viršijančią 1 mln. Eur sumą. 

Kaip pasiruošti paraiškos teikimui?

Paraiškos lengvatinėms paskoloms gauti teikiamos per INVEGA elektroninę paraiškų teikimo sistemą: https://tour.invega.lt

INVEGA atkreipia dėmesį, jog turizmo paslaugų teikėjai, norėdami gauti paskolą, be dalies įprastų dokumentų, turės pasirūpinti ir tam tikrų specifinių dokumentų pateikimu.

Kelionių organizatoriai kartu su paraiška turi pateikti SVV subjekto statuso deklaraciją, išskyrus atvejį, kai paraišką teikia didelė įmonė – tuomet pateikiamas įmonės vadovo pasirašytas raštas dėl didelės įmonės statuso. Kaip deklaruoti SVV subjekto statusą, verslininkai gali pasitikrinti pasinaudoję INVEGA informacine pagalba.

Taip pat svarbu įsitikinti, ar  turimas kelionių organizatoriaus pažymėjimas paraiškos teikimo metu yra vis dar galiojantis.

Kartu su paraiška privaloma pateikti informaciją apie neįvykdytas turistines keliones: organizuotų turistinių kelionių sutarčių numerius, jų sudarymo datas, kelionių organizatoriaus grąžintinas sumas, kiekvienos neįvykusios kelionės datą, buvusią pradinėse organizuotų turistinių kelionių sutartyse, ir kelionės kryptis, nurodant šalį ir miestą. 

Kelionių organizatorius VĮ Registrų centrui turi būti pateikęs 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, išskyrus atvejus, kai įmonė įsteigta po 2020 m. sausio 1 d. Taip pat paraiškos teikimo metu svarbu įsitikinti, ar įmonė nėra laikoma sunkumų patiriančia – verslininkai tai gali patikrinti pasinaudodami INVEGOS parengtomis skaičiuoklėmis mažoms ir vidutinėms įmonėms bei didelėms įmonėms

Detalią informaciją apie paskolų turizmo paslaugų teikėjams sąlygas, atitikimo reikalavimus galima rasti čia.

 

Rašykite komentarą...
Jūs esate svečias
Komentuoti kaip svečiui
Komentaras kraunamas... Komentaras bus atnaujintas už 00:00.

Būkite pirmas pakomentavęs.

Top