Apibrėžta kredito davėjų teisių ir pareigų perleidimo tvarka

Lietuvos banko valdyba patvirtino tvarką, kai kredito sutartis jau yra galiojanti ir ją reikia perduoti naujam kreditoriui. Tvarka apibrėžia ir tuos atvejus kai kredito davėjas yra išbraukiamas iš Lietuvos banko sąrašų ir turi perduoti savo galiojančias sutartis kitam sąraše esančiam davėjui.

thumb 422558 640

Aprašo reikalavimai bus taikomi vartojimo kredito davėjams, su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito davėjams ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriams, veikiantiems pagal anksčiau minėtus du įstatymus, kai jie patys nusprendžia perduoti teises ir pareigas pagal galiojančias vartojimo kredito ir su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito sutartis naujajam kreditoriui, taip pat tuo atveju, kai Lietuvos banko sprendimu kredito davėjai yra išbraukiami iš atitinkamo viešojo kredito davėjų sąrašo.

Nustatyta, kad Lietuvos bankui priėmus sprendimą išbraukti kredito davėją iš atitinkamo viešojo kredito davėjų sąrašo ir įpareigojus perleisti teises ir pareigas naujajam kreditoriui, kredito davėjas turi organizuoti aukcioną, jei per 90 dienų nepavyko kredito portfelio perleisti pasirinktam kredito davėjui.

Apraše apibrėžta aukciono organizavimo tvarka. Aprašo nuostatos taikomos teisių ir pareigų perleidimo pagal galiojančias vartojimo kredito sutartis ir su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito sutartis santykiams, atsiradusiems nuo 2020 m. balandžio 1 d., kai įsigalios Lietuvos banko nutarimas, neatsižvelgiant į tai, kada buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis arba su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito sutartis, pagal kurią kylančios teisės ir pareigos yra perleidžiamos.

Top