Šiaulių bankas gavo 880 tūkst. eurų baudą

Už kredito rizikų nesilaikymą ir nepakamai griežtą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją Šiaulių bankas susilaukė sankcijų. Kai kuriais atvejais nebuvo tinkamai nustatyta kliento tapatybė kreditavimo atveju.

money 1050403 640

Po inspektavimo AB Šiaulių bankui duotas privalomas nurodymas ir skirta bauda Lietuvos bankas atliko tikslinį planinį AB Šiaulių banko veiklos inspektavimą. Jo metu vertino, kaip bankas laikosi kredito rizikos valdymo bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų. Lietuvos bankas iš visų rinkos dalyvių reikalauja aukščiausių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos rizikos valdymo standartų ir pažeidimus šioje srityje vertina itin principingai.

Lietuvos banko valdyba, įvertinusi AB Šiaulių banko veiklos inspektavimo rezultatus, skyrė privalomą nurodymą pašalinti nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus. Bankui skirta 880 tūkst. Eur bauda. Inspektavimo metu buvo nustatyta, kad tikrinamu laikotarpiu bankas netinkamai vertino pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas, susijusias su jo veikla, taip pat nebuvo įdiegęs tinkamo klientų rizikos vertinimo metodo.

Nustatyta atvejų, kai bankas netinkamai nustatė kliento naudos gavėjo tapatybę, neužtikrino pakankamos kliento pažinimo informacijos, kuri atskleistų kliento dalykinių santykių tikslą ir pobūdį, surinkimo, neturėjo įdiegęs tinkamų procedūrų, kurios padėtų nustatyti, ar klientas nėra politiškai pažeidžiamas asmuo, neužtikrino tinkamo nuolatinės klientų mokėjimo operacijų stebėsenos proceso įgyvendinimo, mokymų darbuotojams organizavimo. AB Šiaulių bankas ėmėsi aktyvių veiksmų siekdamas kuo greičiau ir efektyviau pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus. Dauguma jų buvo pašalinta iki inspektavimo rezultatų svarstymo Lietuvos banko valdyboje.

Rašykite komentarą...
Jūs esate svečias
Komentuoti kaip svečiui
Komentaras kraunamas... Komentaras bus atnaujintas už 00:00.

Būkite pirmas pakomentavęs.

Top