ARQUS Europos universitetų aljansui penkių milijonų finansavimas iš EK

Europos Komisija (EK) šiandien patvirtino finansavimą ARQUS Europos universitetų aljansui, kurio vienas iš steigėjų – Vilniaus universitetas (VU). 5 mln. eurų finansavimas bus skiriamas aljanso veiklai, kurios prioritetas – dalijantis gerąja patirtimi stiprinti aukšto lygio Europos universitetų konkurencingumą bei didinti mokslo ir studijų kokybę. Iš viso finansavimui gauti buvo pateiktos 48 paraiškos, iš kurių 17 patvirtintos.

bendradarbiavimas94

VU rektorius prof. Artūras Žukauskas teigia, kad skirtas finansavimas rodo projekto svarbą visam regionui. „Tarptautinis bendradarbiavimas su lyderiais akademinėje srityje yra kelias, kuriuo einant galima pasiekti išskirtinės kokybės rezultatų. Šiandien turime išmokti sinergiškai dirbti, kryptingai kelti kokybės kartelę aukštyn ir ARQUS Europos universitetų aljanso įkūrimas buvo kritinis lūžis šioje srityje. Šiandien, turėdami EK teigiamą atsakymą dėl finansavimo, matome žalią šviesą visu greičiu įgyvendinti suplanuotus projektus, kurių rezultatus pajus visa šiandienos ir ateities akademinė bendruomenė“, – teigia rektorius prof. Artūras Žukauskas.

ARQUS Europos universitetų aljansas buvo įkurtas beveik prieš dvejus metus, kai septyni ilgametę patirtį mokslinių tyrimų srityje turintys Europos universitetai pasirašė bendradarbiavimo memorandumą. Pagrindinis aljanso siekis – glaudžiai ir tvariai bendradarbiaujant pasiekti gerokai aukštesnį švietimo ir mokslinių tyrimų kokybės lygį, didinti visuomeninį, kultūrinį bei pilietinį įsitraukimą, įgalinti piliečius tapti kompetentingais sprendimų priėmėjais. Tikimasi, kad aljansas taps Europos universitetų intergracijos modeliu, skleidžiančiu savo sėkmingą patirtį pasauliniu lygmeniu.

Aljanso nariai – Vilniaus, Granados (Ispanija), Graco (Austrija), Leipcigo (Vokietija), Padujos (Italija), ir Liono (Prancūzija) universitetai – yra pasidalinę atsakomybėmis. VU aljanse rūpinsis kokybiškų, į studentą orientuotų studijų plėtra. Dalis iš 5 mln. Eur lėšų bus skirta VU suplanuotiems tarptautiniams projektams, kurie orientuoti į pedagogų kompetencijų, studijų kokybės kėlimą, suteikiant tiek pedagogams, tiek studentams inovatyvias bei mobilias mokymosi galimybes.

Top