Lietuvos ir Ukrainos centriniai bankai bendradarbiaus skatindami finansines inovacijas

Lietuvos bankas ir Ukrainos nacionalinis bankas Nusa Dua (Indonezijoje) pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo skatinant inovacijas finansų srityje. Susitarimas pasirašytas Tarptautiniam valiutos fondui ir Pasaulio bankui pirmą kartą aukščiausiu lygiu nagrinėjant finansinių technologijų (FinTech) klausimus.

bendradarbiavimas

„Ukrainiečius domina mūsų patirtis kuriant finansinėms inovacijoms palankią teisinę aplinką, teikiant konsultacijas novatoriškų sprendimų kūrėjams, atveriant kelią mobiliesiems mokėjimams. Panašus institucinis bendradarbiavimas jau sėkmingai vyksta su Singapūru“, – sako Vitas Vasiliauskas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas. „Džiaugiamės galėdami plėtoti ryšius su Lietuvos banku finansinių inovacijų kryptimi. Esu įsitikinęs, kad Lietuvos bankui pavyks įgyvendinti strateginį tikslą ir tapti Šiaurės ir Baltijos šalių FinTech centru.

Šioje srityje jau daug kas nuveikta ir mums bus naudinga įgyti sėkmingos kolegų iš Lietuvos patirties. Savo ruožtu vienas iš strateginių Ukrainos nacionalinio banko tikslų yra finansinių paslaugų prieinamumas visuomenei. Kokybinio proveržio siekiame su modernių technologijų – skaitmeninių, internetinių ir mobiliųjų finansinių paslaugų – pagalba. Mūsų tikslas – siekti kuo didesnio Ukrainos visuomenės įsitraukimo, panaudojant ir FinTech galimybes“, – komentuoja Ukrainos nacionalinio banko valdybos pirmininkas Jakiv Smolii.

Pagal bendradarbiavimo susitarimą Lietuvos ir Ukrainos centriniai bankai keisis finansinių technologijų reglamentavimo ir priežiūros patirtimi, atvers kelius bendriems inovacijų projektams ir sieks plėtoti FinTech įmonėms palankią reguliacinę aplinką. Indonezijoje FinTech tema nagrinėta akcentuojant Tarptautinio valiutos fondo siekį aktyviau įsitraukti į finansinių inovacijų sritį. Institucija siekia užtikrinti vienodesnį ir koordinuotą požiūrį į klausimus, susijusius su FinTech, siūlys konsultacijas ir pagalbą reguliavimo klausimais, analizuos finansinių inovacijų poveikį tarptautiniams kapitalo srautams ir finansiniam stabilumui. Lietuvos bankas kovo mėn. pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo FinTech srityje su Singapūro pinigų institucija (angl. Monetary Authority of Singapore, MAS).

Tarptautinio žurnalo „Central Banking“ konkurse Lietuvos bankas pelnė Inovacijų skatintojo titulą Inovacijų skatintojo titulą (angl. Catalyst Award). Vertintojų komisija pažymėjo Lietuvos banko platų požiūrį į FinTech, o ypač į finansinių technologijų plėtrą skatinančią aplinką. Palankios reguliacinės ir priežiūrinės finansinių paslaugų teikimo aplinkos sudarymas, inovacijų finansų sektoriuje skatinimas yra viena iš strateginių Lietuvos banko 2017–2020 m. veiklos krypčių. Kartu su kitomis šalies institucijomis Lietuvos bankas siekia, kad Lietuva taptų Šiaurės ir Baltijos šalių regiono FinTech centru.

Top