„Scandagra Group“ – 30 mln. eurų ERPB paskola

Baltijos šalių ekologiškų grūdų prekybos sektoriuje lyderiaujančiai įmonių grupei „Scandagra Group“ Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) suteikė 30 milijonų eurų apyvartinių lėšų paskolą. Tai vertinama kaip parama tvariai žemės ūkio praktikai Baltijos šalyse, siekiant didesnio ekologinės žemdirbystės efektyvumo bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijos mažinimo.

Scandagra pastatas KauneNuotrauka: Scandagra pastatas Kaune © Scandagra 

Ekologijos kryptimi – jau 15 metų

„Ekologinių grūdų sektorius buvo vienas iš prioritetinių kompanijos veiklos segmentų nuo pat „Scandagra Group“ veiklos pradžios. 2021-aisiais skaičiavome 15-uosius savo lyderystės šiame sektoriuje metus Baltijos šalyse. Mūsų kompanijai skirtą ERPB paskolą vertiname ne vien kaip paramą mūsų grupės verslui, bet ir kaip geresnę veiklos galimybę su mumis bendradarbiaujantiems tvaraus, aplinkai draugiško ūkininkavimo kryptimi žengiantiems ūkininkams“, – sako „Scandagra Group“ vadovas Julius Puodžiuvelis. 

Jis taip pat pabrėžia, kad tvarus ūkininkavimas yra esminis Europos Sąjungos strategijos „Nuo lauko iki stalo“ elementas, siekiant, kad iki 2030 m. 25 procentai ES dirbamos žemės ūkio būtų paremti ekologiška veikla. Tam reikalinga didinti ekologiškų grūdų paklausą, kuri suteiktų didesnį pagreitį tolesniam perėjimui nuo tradicinio prie ekologinio ūkininkavimo bei draugiškos aplinkai ūkininkavimo praktikos. Kaip tik tokia kompleksine paskata taps „Scandagra Group“ skirta ERPB paskola.

Padės kontroliuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus

Pagal paramos projektą ERPB bendradarbiaus su „Scandagra“ kuriant stebėjimo, ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistemą, kuri padės ūkininkams stebėti ir kontroliuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus.

„Gautas finansavimas leis mums ir toliau stiprinti ekologiškų grūdų verslą Baltijos šalyse. Tai mums padės įgyvendinti planus, kuriais siekiame skatinti ir plėsti aplinkai draugiškus ir tvarius žemės ūkio sprendimus. Ekologinės žemės ūkio veiklos skatinimas ir parama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetančios žemės ūkio praktikos plėtrai prisidės ir prie regiono žemės ūkio sektoriaus konkurencingumo bei tvarumo“, – teigia J. Puodžiuvelis.

Užima per 30 proc. Baltijos šalių ekologiškų grūdų rinkos 

Nuo 2007 metų būdama pirmaujanti ekologinių ūkių partnerė Baltijos šalyse, „Scandagra Group“ šiuo metu užima daugiau nei 30 proc. Baltijos šalių ekologiškų grūdų rinkos. Grupės įmonės eksportuoja grūdus į daugiau nei 10 šalių. 2021 metais grupė supirko grūdus bei teikė produktus žemės ūkiui daugiau kaip 6 tūkst. ūkininkų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Dalis ERPB skirtos paskolos bus skiriama tiekimo grandinės plėtrai ir ekologiškų grūdų įsigijimams iš Moldovos ir Ukrainos.

Nuo 2006 metų veiklą vykdanti ir nuolat auganti „Scandagra Group“ yra bendra pirmaujančių Skandinavijos žemės ūkio verslo kooperatyvų įmonė. Kompanija buvo įsteigta, Danijos kooperatyvui DLG („Dansk Landbrugs Grovvareselskab“) ir Švedijos kooperatyvui „Lantmannen“ nusprendus kurti sinergiją, panaudojant žinias ir kompetencijas Baltijos regione.

Skaičiuoja per 500 mln. eurų vertės grynuosius pardavimus

Baltijos šalių žemės ūkio sektoriuje šiuo metu dalyvauja penkios pagrindinės „Scandagra Group“ įmonės: Lietuvoje – produktus žemės ūkiui teikianti ir grūdus superkanti UAB „Scandagra“, Latvijoje – analogišką veiklą vykdanti SIA „Scandagra Latvia“, SIA „Baltic Transshipment Center” ir AS „Rezeknes dzirnavnieks“, vykdančios grūdų sandėliavimo bei perdirbimo veiklą bei tiekiančios logistikos ir uosto paslaugas, Estijoje – produktais žemės ūkiui aprūpinanti ir grūdais prekiaujanti bei pašarų gamybą vykdanti „Scandagra Eesti“ AS. Grupės personalą šiuo metu sudaro daugiau kaip 350 darbuotojų. 

2019 m. „Scandagra Group“ grynųjų pardavimų vertė siekė 421 mln. eurų, 2020 m. šis rodiklis buvo 484 mln. eurų. 2021-ųjų metų grynųjų pardavimų vertė skaičiuojama didesnė nei 500 mln. eurų.

Top