Paramos dėl COVID-19 priemonės: ES parama mikrokreditams finansuoti Lietuvoje

Spausdinti

Daugiau kaip 300 labai mažų Lietuvos įmonių jau gali kreiptis dėl ES finansinės paramos pagal Europos investicijų fondo (EIF) ir finansinių technologijų įmonės „Faktoro“ susitarimą dėl garantijų. Bendrovė „Faktoro“, labiausiai žinoma kaip faktoringo paslaugų teikėja, pagal šį iki 6 mln. EUR vertės garantijų sandorį galės pradėti teikti iki 25 000 EUR apyvartinio kapitalo paskolas labai mažoms Lietuvos įmonėms. EIF garantija remiama pagal ES užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI).

5fd72a630f7b8Nuotrauka: Faktoro vadovas Algirdas Gutauskas © Faktoro

Bendrovė „Faktoro“, pasinaudodama EaSI garantija, sukurs naują apyvartinio kapitalo skolinimo produktą labai mažoms įmonėms jų steigimo ar plėtros etape ir tikisi aptarnauti maždaug 330 klientų. Sudėtingomis dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis EIF, kaip savo paramos dėl COVID-19 priemonių dalį, iš pradžių garantuos iki 90 % visų sandorių. Suteikiama apyvartinio kapitalo paskola ne tik padidins labai mažų įmonių Lietuvoje galimybes gauti finansavimą, bet ir bus reikšminga priemonė užtikrinant įmonių likvidumą ekonomikos atsigavimo po Covid-19 pandemijos laikotarpiu.

Užimtumo ir socialinių teisių klausimus kuruojantis Europos komisijos narys Nicolas Schmitas teigia: „Dėl ES paramos pagal EaSI garantiją šis Europos investicijų fondo ir „Faktoro“ susitarimas suteiks galimybę gauti finansavimą daugiau kaip 300 mažųjų Lietuvos įmonių. Tebesitęsianti COVID-19 krizė sudavė stiprų smūgį daugeliui labai mažų įmonių visoje Europoje. Komisija ir toliau naudosis visomis turimomis priemonėmis, kad apsaugotų darbuotojus ir išsaugotų darbo vietas.“

„Mažosioms įmonėms visada buvo nelengva gauti net ir įprastą bankų finansavimą, o ekonominis nuosmukis dėl COVID-19 pandemijos gali dar labiau apsunkinti jų galimybes gauti finansinę paramą“, – sako EIF vykdomasis direktorius Alainas Godardas. –Todėl džiaugiamės galėdami padėti teikti mikrokreditus Lietuvoje bendradarbiaudami su „Faktoro“, kurios dėmesio centre ir yra startuolių segmentas. Kadangi Baltijos šalyse tradiciškai gimsta daug inovacijų, mūsų prioritetų sąraše paramai ateities sprendimų finansavimui tenka labai svarbi vieta.“

„Pirmiausia labai džiaugiamės ir didžiuojamės EIF pasitikėjimu ir galimybe dar lanksčiau finansuoti mažąsias ir vidutines verslo įmones, kurioms pagalbos šiuo metu reikia labiausiai. Mažosios ir vidutinės įmonės nuo šiol galės gauti paskolas itin geromis sąlygomis be papildomų užtikrinimo priemonių. Tikimės, kad šiuo neapibrėžtumo laikotarpiu ir po jo, programa padės Lietuvos įmonėms plėstis ir kurti darbo vietas Lietuvoje“, – pažymi bendrovės „Faktoro“ vadovas Algirdas Gutauskas.

Pagrindinė informacija:

Europos investicijų fondas (EIF) yra Europos investicijų banko grupės dalis. Pagrindinė EIF misija – remti Europos labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), padedant joms gauti finansavimą. EIF projektuoja ir kuria rizikos ir augimo kapitalo, garantijų ir mikrofinansavimo priemones specialiai šiam rinkos segmentui. Taip jis padeda įgyvendinti ES tikslus remti inovacijas, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, skatinti verslumą, augimą ir užimtumą.

EIF neteikia finansavimo smulkiesiems verslininkams ar socialinėms įmonėms tiesiogiai. Pagal šią liniją EIF investuos į mikrofinansavimo ir socialinio verslumo erdvėje veikiančius finansų tarpininkus, kurie atrenkami pagal kvietimą pareikšti susidomėjimą pateiktas finansų tarpininkų paraiškas po išsamaus patikrinimo procedūros. EIF atrinkti partneriai veikia kaip EaSI finansų tarpininkai.

Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) tikslas – prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo remiant ES tikslą užtikrinti aukštą užimtumo lygį, tinkamą socialinę apsaugą, kovoti su socialine atskirtimi ir skurdu bei gerinti darbo sąlygas. Europos Komisija pavedė EIF valdyti keletą finansinių priemonių pagal EaSI programos mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptį. EaSI garantija yra viena iš jų.

„Faktoro“ prekės ženklu veikiantis UAB „Taurus fondas“ yra finansinių technologijų įmonė, pradėjusi veiklą 2016 m. ir registruota kaip nebankinė finansų įstaiga Lietuvoje. Pagrindinė įmonės veikla – faktoringo paslaugos (tarp jų faktoringas su atgręžtinio reikalavimo teise ir be jos, taip pat atvirkštinis faktoringas) skaitmeniniais kanalais labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms. „Faktoro“ aktyviai dalyvauja mikroklientų segmente, daugiausia dėmesio skirdama startuoliams. Ketvirtadalį „Faktoro“ klientų sudaro įmonės, kurių veikla šiuo metu yra trumpesnė nei 5 metai.