Padidėjo Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2017 m. spalio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso duomenis, kurie rodo, kad Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 267,8 mln.

50x50euro

Namų ūkių, ne finansų bendrovių, valdžios ir finansų sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 133,9 mln., 99,0 mln., 26,5 mln. ir 8,4 mln. Eur. Namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 132,7 mln. ir 95,6 mln. Eur. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 30,4 mln. Eur. Paskolos namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms padidėjo atitinkamai 26,7 mln. ir 13,8 mln., o paskolos valdžios ir finansų sektoriams sumažėjo atitinkamai 8,5 mln. ir 1,6 mln. Eur.

Kredito įstaigų paskolos namų ūkiams būstui įsigyti ir kitiems tikslams padidėjo atitinkamai 101,6 mln. ir 3,0 mln., o paskolos vartojimui sumažėjo 77,9 mln. Eur.

1

2

3

Top