Kreditorių ir kitų finansų rinkos dalyvių veiksmus nuo šiol tikrins ir "slapti pirkėjai"

Versle senai gyvuoja praktika, kad norint patikrinti ar kokybiškai teikiamos paslaugos bei aptarnaujami klientai, yra pasitelkiami "slaptieji pirkėjai". Nuo šiol tokių pirkėjų sulauks ir bankai, kredito unijos, smulkiųjų vartojimo kreditų bendrovės bei kiti finansų rinkos dalyviai, teigiama Lietuvos banko pranešime spaudai.

slaptas pirkėjas

Lietuvos banko valdyba patvirtino Finansų rinkos dalyvių elgsenos, tiriamos atliekant bandomuosius finansinių paslaugų ar produktų pirkimus, vertinimo nuostatus. Toks vertinimas gali būti atliekamas dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių ar kitų asmenų teikiamų ar siūlomų finansinių paslaugų arba produktų, įskaitant draudimo ir pensijų kaupimo paslaugas bei produktus.

Pagrindinis vertinimo tikslas – išsiaiškinti tikrąją finansų rinkos dalyvių elgseną ir praktiką su klientais ar potencialiais klientais, kai šiems siūlomos finansinės paslaugos, todėl apie vertinimą finansų rinkos dalyviai iš anksto neinformuojami. Vertinimo metu Lietuvos banko tarnautojai arba kiti asmenys ar jų atstovai veiktų kaip potencialūs ar esami finansų rinkos dalyvių klientai ir pagal iš anksto parengtą scenarijų bei klausimyną rinktų Lietuvos banko nurodytą informaciją ir pateiktų Lietuvos bankui išsamią gautos informacijos bei jos vertinimo ataskaitą.

Realus pirkimas galėtų būti neatliekamas, t. y. sutartis dėl finansinės paslaugos galėtų būti nesudaroma. Tokiu atveju būtų vertinama finansų rinkos dalyvio elgsena iki sutarties su klientu sudarymo momento. Pirkimas taip pat galėtų būti neatliekamas, kai vertina jau esamas finansų rinkos dalyvio klientas. Numatyta, kokių veiksmų Lietuvos bankas galėtų imtis atlikęs tyrimą. Galima rengti ir skelbti apibendrintas vertinimų apžvalgas. Apie atliktą vertinimą ir jo rezultatus galima informuoti finansų rinkos dalyvį arba jam teikti metodinę pagalbą.

Taip pat gali būti paskelbtos rekomendacijos ar pateikta gerosios praktikos pavyzdžių. Remiantis tyrimo medžiaga gali būti inicijuotas finansų rinkos dalyvio veiklos patikrinimas, jam duoti privalomi nurodymai.

 

Top