Norvegai ir toliau investuos Lietuvoje

Jau ne vienerius metus Lietuvoje investuojantis Norvegijos fondas planuoja ir toliau tęsti savo veiklą. Finansų ministrės ir fondo vadovų susitikime aptartos ateinančių metų investicijų plėtros kryptys.

delegacija

Finansų viceministrė Loreta Maskaliovienė dalyvavo derybiniame susitikime dėl investavimo krypčių Lietuvoje pasirinkimo ir Susitarimo memorandumų (Memoranda of Understanding, MoU) pasirašymo.

„Susitikimo metu diskutavome apie EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų komisijos pateiktas investavimo sritis. Naujuoju, 2014–2021 metų, laikotarpiu skiriamas lėšas ir toliau siekiame investuoti taip, kad būtų užtikrinta investicijų koncentracija, įgyvendinti esminiai pokyčiai investicijų srityse bei panaudotas bendradarbiavimo su šalimis donorėmis potencialas perimant jų gerąją patirtį ir žinias“, – sakė finansų viceministrė Loreta Maskaliovienė.

Pasirengimo komisijos pateiktos investavimo sritys – psichikos sveikata ir rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovės užtikrinimas, pilietinės visuomenės stiprinimas, teisingumas ir vidaus reikalai, bendrų mokslinių tyrimų vystymas, inovacijų plėtros bei įmonių konkurencingumo didinimas, kultūrinis verslumas, įvairovė ir tarptautiniai mainai.

Pagal pasirašytus Europos Sąjungos, Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimus dėl naujojo 2014-2021 m. laikotarpio EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo, Lietuvai skirta 56,2 mln. eurų pagal EEE finansinį mechanizmą ir 61,4 mln. eurų pagal Norvegijos finansinį mechanizmą.

Papildoma informacija

Per 2014-2021 metus 15 ES valstybių iš viso skirta 2,8 mlrd. eurų EEE ir Norvegijos investicijų. Susitarimais dėl finansinių mechanizmų įgyvendinimo bus toliau mažinami ekonominiai ir socialiniai EEE valstybių skirtumai bei stiprinamas bendradarbiavimas su šalimis donorėmis.

Pirmuoju 2004–2009 m. EEE ir Norvegijos paramos laikotarpiu Lietuvai buvo skirta 67,3 mln. eurų, kurie panaudoti kultūros paveldo objektų renovacijai ir pastatų pritaikymui visuomenės reikmėms, vaikų sveikatos gerinimui, vaikų gyvenimo sąlygų vaikų globos namuose gerinimui, onkologinių ligų prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai, patyčių ir smurto mokykloje prevencijai, sporto aikštelių šalia mokyklų įrengimui ir renovacijai, neformaliam vaikų ir jaunimo švietimui, pilietinės visuomenės stiprinimui.

2009-2014 m. laikotarpiu Lietuvai buvo skirta 84 mln. eurų. Pasinaudojus gerąja valstybių donorių  patirtimi,  buvo paspartinta pataisų sistemos reforma, pagerinti teismų efektyvumo rodikliai užtikrinant  aukų ir liudytojų teises ir saugumą teismo procese, toliau tęsiamas pilietinės visuomenės stiprinimas, prisidėta prie paslaugų gerinimo rizikos grupės vaikams ir jaunimui ui steigiant vaikų dienos centrus ir atviras jaunimo erdves regionuose bei įkuriant vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos kompleksinių paslaugų centrą. Sukūrus unikalų IT įrankį užtikrintas jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, didelis dėmesys skirtas žaliųjų inovacijų skatinimui versle, biologinės įvairovės atkūrimui, kultūros ir menų įvairovės bei dialogo skatinimui, medinio kultūros paveldo objektų renovacijai ir pritaikymui visuomenės reikmėms.   

Top