Kreditų akcija - pirmas kreditas nemokamai

Lietuvos bankas 4 komercinius bankus priskyrė sisteminės svarbos įstaigoms

Naujas terminas "sisteminės svarbos įstaiga" reiškia, kad tokiai įmonei susidūrus su finansiniais sunkumais ir nebegalinti vykdyti savo finansinių įsipareigojimų - iškyla grėsmė visai finansiniai valstybės sistemai. Šiandien LB išplatino pranešimą spaudai, kuriame nurodoma, kad prie sisteminės svarbos įstaigų yra priskiriami 4 didieji komerciniai bankai.

Lietuvos bankas logo

Lietuvos banko valdyba patvirtino, kad AB SEB bankas, Luminor Bank, AB, „Swedbank“, AB, ir akcinė bendrovė Šiaulių bankas yra sisteminės svarbos įstaigos.

Nustatyti tokie jų kapitalo rezervai: AB SEB banko, „Swedbank“, AB, ir Luminor Bank, AB – po 2 proc., o AB Šiaulių banko – 1 proc. bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos aukščiausiu šalies konsolidacijos lygiu.

Lietuvos banko valdybos nustatyti sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo reikalavimai AB SEB bankui, Luminor Bank, AB, ir „Swedbank“, AB, nesikeičia nuo 2017 m. atlikto vertinimo ir vykdomi. AB Šiaulių bankas 1 proc. kapitalo rezervą privalo sukaupti iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Su sunkumais susidūrusio sistemiškai svarbaus banko bankrotas galėtų neigiamai paveikti finansų sistemą, o kartu ir visą šalies ekonomiką, todėl tokie bankai turi sukaupti papildomo kapitalo, kuris leistų šioms kredito įstaigoms atlaikyti didesnius galimus nuostolius.

Lietuvoje sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo dydžiai gali svyruoti nuo 0 iki 2 proc. viso pagal riziką įvertinto banko turto sumos. Tokių įstaigų sąrašas kasmet atnaujinamas ir nustatomas jų kapitalo rezervo dydis.

 

 

  • Kreditai be registracijos mokesčio
  • Pirmas kreditas nemokamai
  • Pigūs kreditai visą parą
Top