Šiaulių bankas per 9 mėnesius išdavė kreditų už daugiau kaip pusę milijardo eurų

Šiaulių bankas fiksuoja ženklų pelningumo augimą per pastaruosius 9 šių metų mėnesius. Viena labiausiai pelningumą įtakojusių sričių yra išaugęs kreditavimas. Vien per tris šių metų ketvirčius Šiaulių bankas išdavė kreditų už daugiau kaip pusę milijardo eurų, o bendras kreditų portfelis išaugo dvylika procentų.

pelnas augo

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) bei vietos akcininkų valdomo Šiaulių banko grynasis pelnas per devynis šių metų mėnesius siekė 41,423 mln. eurų – 77,2 proc. daugiau nei pernai sausį–rugsėjį, kai jis buvo 23,379 mln. eurų. Banko grupė šiemet uždirbo 38,496 mln. eurų grynojo pelno – 56,2 proc. daugiau nei per devynis 2017-ųjų mėnesius (24,645 mln. eurų), teigiama Šiaulių banko trijų ketvirčių veiklos ataskaitoje.

Šiaulių banko grupės grynosios palūkanų pajamos šiemet padidėjo 8,6 proc. iki 45,721 mln. eurų, grynosios paslaugų ir komisinių pajamos – 30,3 proc. iki 10,268 mln. eurų, o tik banko – atitinkamai išaugo 15,1 proc. iki 40,363 mln. eurų ir 28,6 proc. iki 10,032 mln. eurų. Grupės pelnas iš valiutos prekybos šiemet padidėjo 45,3 proc. iki 5,036 mln. eurų, pelnas iš vertybinių popierių prekybos – sumenko 8,5 proc. iki 1,948 mln. eurų, pajamos, susijusios su kita grupės įmonių veikla, smuko 43,2 proc. iki 4,858 mln. eurų. Teigiamos įtakos banko rezultatui turėjo subordinuotos paskolos vertės pokytis – sumažėjus skirtumui tarp Šiaulių banko akcijos kainos rinkoje ir akcijos buhalterinės vertės, opciono perkainojimas šiemet davė 4,959 mln. eurų pelno (tik trečiąjį ketvirtį – 2,465 mln. eurų pelno).

ERPB suteiktos 20 mln. eurų nominalios vertės paskolos balansinė vertė rugsėjo pabaigoje siekė 29,244 mln. eurų (2017-ųjų pabaigoje – 34,203 mln. eurų). Šiaulių banko akcininkai rugsėjo 24 dieną pritarė ERPB paskolos konvertavimui ir Šiaulių banko įstatinio kapitalo didinimui naujos emisijos akcijomis, šį procesą tikimasi pabaigti iki šių metų pabaigos. Atlikus paskolos konversiją ir visas su tuo susijusias procedūras, paskolos vertės pokytis įtakos rezultatams nebedarys. „Priimtas sprendimas ir akcininkų pritarimas jam išsklaido kurį laiką buvusį neapibrėžtumą dėl ERPB paskolos konvertavimo galimybės.

Sprendimas stiprinti banko kapitalą ne tik parodo, kad didžiausias akcininkas teigiamai vertina banko veiklos strategiją ir perspektyvas, bet ir sudaro sąlygas bankui toliau plėsti veiklą bei didinti akcijų patrauklumą investuotojams“, – pranešime spaudai teigė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius. Grupės veiklos pelnas prieš vertės sumažėjimą šiemet padidėjo 64,2 proc. iki 46,728 mln. eurų, o tik banko – 2,1 karto iki 43,188 mln. eurų. Šiemet Šiaulių bankas iš antrinių įmonių gavo 4,619 mln. eurų dividendų – 39,9 proc. mažiau nei pernai sausį–rugsėjį (7,681 mln. eurų). Banko grupės ikimokestinis pelnas šiemet padidėjo 37,5 proc. iki 41,937 mln. eurų, banko – 58 proc. iki 44,627 mln. eurų. Šiaulių banko grupės turtas per devynis mėnesius padidėjo 9,6 proc. ir rugsėjo pabaigoje siekė 2,226 mlrd. eurų, tik banko turtas – 10 proc. iki 2,189 mlrd. eurų.

Grupės klientams suteiktų paskolų portfelis, kuris sudaro didžiąją turto dalį, šiemet išaugo 12 proc. iki 1,23 mlrd. eurų, banko suteiktų paskolų portfelis – 12,4 proc. iki 1,239 mlrd. eurų. Anot Šiaulių banko, per devynis šių metų mėnesius pasirašyta daugiau kaip 0,5 mlrd. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių. Grupės finansinės nuomos gautinos sumos šiemet padidėjo 30,2 proc. iki 118,668 mln. eurų, banko – 30,4 proc. iki 118,536 mln. eurų. Šiaulių banko indėlių portfelis, kuris sudaro didžiausią įsipareigojimų dalį, šiemet padidėjo 11,7 proc. iki 1,842 mlrd. eurų. Banko grupės išlaidų ir pajamų santykis rugsėjo pabaigoje sudarė 38 proc., nuosavo kapitalo grąža viršijo 23 procentus. ERPB valdo 18,24 proc., „Invalda INVL“ – 6,79 proc., o Gintaras Kateiva - 5,82 proc. Šiaulių banko akcijų. Kitų banko akcininkų turimi paketai buvo mažesni kaip po 5 procentus.

Tarpusavyje susijusių akcininkų grupė („Invalda INVL“ jai nepriklauso) rugsėjo pabaigoje kartu valdė 38,41 proc. Šiaulių banko akcinio kapitalo. Tarpusavyje susiję banko akcininkai yra pasirašę susitarimą nutraukti akcininkų sutartį. Ji nustos galioti tą dieną, kai į ERPB vertybinių popierių sąskaitą bus įskaitytos už subordinuotą paskolą gautos naujos emisijos akcijos. Šiaulių banko akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše.

 

 

  • Kreditai be registracijos mokesčio
  • Pirmas kreditas nemokamai
  • Pigūs kreditai visą parą
Top