Lietuva gavo 300 mln. eurų Europos investicijų banko paskolos lėšų

Pirmadienį į valstybės iždą įplaukė 300 mln. eurų Europos investicijų banko (EIB) paskolos lėšų. Už šią paskolą bus mokamos 3,052 proc. metinės fiksuotos palūkanos, ji suteikta 25-eriems metams. Paskolos lėšomis bus remiamos investicijos į ilgalaikį konkurencingumą, darbo vietų kūrimą ir žaliąją bei skaitmeninę pertvarką 2021–2027 m. finansinėje perspektyvoje.

plant 3751683 640Asociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

„Lietuva pasinaudojo EIB suteiktomis patraukliomis skolinimo sąlygomis aukštų palūkanų normų laikotarpiu. Šis kreditas yra dar vienas mūsų veiksmingo bendradarbiavimo su EIB pavyzdys, kuris suteiks Lietuvai postūmį ES finansuojamų projektų įgyvendinimui bei ambicingų tikslų, užsibrėžtų tokiose srityse kaip žalioji ir skaitmeninė pertvarka, siekimui“, – sako finansų ministrė Gintarė Skaistė.

EIB teikia ilgalaikes paskolas palankiomis sąlygomis, kurios leidžia padidinti bendro finansavimo projektų efektyvumą nacionalinių viešųjų finansų prasme.

300 mln. eurų kreditas yra pirmasis iš 1 mlrd. eurų EIB įsipareigojimo remti investicijas į visus Lietuvos regionus. Ši sutarta su EIB struktūrinės programos paskola – tai specialiai Europos struktūrinių ir investicijų fondų remiamiems bendrai finansuojamiems projektams skirtas produktas. Bendra 2021-2027 m. finansinėje perspektyvoje planuojamų investicijų suma siekia 7,7 mlrd. eurų, iš kurių apie 6 mlrd. eurų finansuojami iš ES struktūrinių fondų, o likusi suma teikiama kaip nacionalinis bendras finansavimas, kuris taip pat apima EIB paskolą.

Tai – trečioji EIB struktūrinės programos paskola Lietuvai. Ankstesniais finansavimo laikotarpiais šis ES bankas ir Lietuva buvo sudariusios du panašius susitarimus – 1,1 mlrd. eurų ir 1,3 mlrd. eurų sumoms.

Dalis EIB paskolos perskolinama ES projektus įgyvendinančioms savivaldybėms, valstybės ir savivaldybės įmonėms, akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kurių visas arba dalį akcijų valdo valstybė ar savivaldybė bei viešosioms įstaigoms, kurių steigėjai yra valstybės ar savivaldybės institucijos. Minėtos įmonės ir bendrovės gali šios paskolos lėšas naudoti ES projektų bendrajam finansavimui.

Papildoma informacija

  • EIB įkurtas 1958 m. Europos ekonominės bendrijos sutartimi (Romos sutartis). Bankas teikia ilgalaikį finansavimą investicijų projektams, kurie prisidėtų prie ES politikos tikslų įgyvendinimo.
  • Banko akcininkėmis yra visos ES valstybės narės, o jo Valdytojų tarybą sudaro šių šalių finansų ministrai. Pagal skolinimo apimtis EIB yra didžiausia daugiašalė finansų institucija pasaulyje.
  • Lietuva EIB nare tapo 2004 m. gegužės 1 d. įstojusi į Europos Sąjungą.
  • Bendras EIB finansavimas Lietuvoje nuo 1994 m. siekia 4,6 mlrd. eurų.
Top