SEB bankas suteikė 12 mln. eurų paskolą bendrovei „Forest Investment“ alternatyvios energijos projektams finansuoti

SEB bankas privataus kapitalo fondų valdytojos „BaltCap“ antrinei įmonei „Forest Investment“ suteikė 12 mln. eurų ilgalaikę paskolą, kuri padės įgyvendinti biokuro katilinės ir saulės elektrinės statybos projektus Lietuvoje.

SEB LogotypesNuotrauka: © SEB

„Vienas mūsų banko tikslų yra prisidėti spartinant energetikos sistemos transformaciją – perėjimą prie atsinaujinančiųjų energijos šaltinių. Finansuodami ir biokuro katilinės projektą Alytuje, ir katilinei Vilniuje reikalingą saulės elektrinę, skatiname atsisakyti didesnę taršą keliančio gamtinių dujų ir naftos produktų deginimo. Šis perėjimas kartu padės didinti energetinę nepriklausomybę, kuri yra vienas iš strateginių valstybės tikslų“, – sako SEB banko valdybos narys ir Verslo bankininkystės tarnybos vadovas Vilius Juzikis.

SEB bankas bendrovei suteikė 12 mln. eurų paskolą penkeriems metams. Didžioji paskolos dalis atitinka visus SEB žaliųjų obligacijų programoje nustatytus tikslus.

Pasak „BaltCap Infrastructure Fund“ partnerio Šarūno Stepukonio, investuodami į atsinaujinančiosios energetikos projektus, siekiame mažinti anglies dvideginio emisijas ir priklausomybę nuo iškastinio kuro bei stiprinti konkurencinę aplinką rinkoje. 6,5 megavato galios saulės elektrinė Vilniuje padės pigiau apsirūpinti žaliąja elektros energija, o moderniausios Alytuje 12,5 megavato šilumos ir 2,5 megavato elektros kogeneracinės biokuro katilinės projektas – mažinti Alytaus mieste šilumos gamybos taršą.

Žalioji pažanga yra neatsiejama „BaltCap“ fondo valdomų įmonių veiklos dalis – alternatyvių energijos šaltinių plėtra ir išteklių tausojimas optimizuojant veiklos procesus yra svarbūs strateginiai principai ir kartu siekis padidinti verslo kuriamą vertę šalies regione. 

Pagal Nacionalinę energetikos nepriklausomybės strategiją Lietuva yra užsibrėžusi tikslą 2030 metais iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių turėti 45 proc., o 2050 metais 80 proc. suvartojamos energijos. 

Dokumente taip pat nustatyta, kad atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir vietinių išteklių dalis centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje 2030 metais turėtų būti 90 proc., o 2050 metais – 100 procentų.

Įmonei „Forest Investment“ SEB bankas 2019 metais yra suteikęs ilgalaikę paskolą 48 megavatų (MW) biokuro katilinės projektui Vilniuje finansuoti.

Top