Kreditų akcija - pirmas kreditas nemokamai

MisterTango skirta 30400 eurų bauda

Mokėjimo paslaugas teikianti bendrovė „MisterTango“, po kontroliuojančiųjų institucijų patikrinimo sulaukė daugiau nei trisdešimt tūkstančių eurų siekiančios baudos. Kaip teigiama Lietuvos banko išplatintame pranešime spaudai, minėtos bendrovės veikloje buvo rastą net keletas ženklių pažeidimų, todėl ir buvo priimtas sprendimas taikyti tokias poveikio priemones.

plaktukas pinigai

Lietuvos bankas už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų nesilaikymą ir kitus nusižengimus „MisterTango“, UAB, skyrė 30,4 tūkst. Eur baudą. „Lietuvo bankas labai principingai vertina, kaip visi rinkos dalyviai laikosi pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų, ir iš visų rinkos dalyvių reikalaus aukščiausių standartų valdant šią riziką.

Kompromisų šioje srityje nėra ir nebus“, – sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis. Priežiūros tarnybos specialistai atliko elektroninių pinigų įstaigos „MisterTango“, UAB, inspektavimą, kurio metu buvo tikrinama, kaip ši įstaiga atitinka pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, riziką ribojančių ir finansinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Inspektavimo metu nustatyta teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje.

Kai kurie iš išvardytų pažeidimų kartojosi, t. y. įstaigos taikytas klientų skirstymo į rizikos grupes metodas ne visais atvejais užtikrino efektyvų pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos valdymą. Taip pat nustatyti pakartotiniai teisės aktų pažeidimai įgyvendinant klientų pažinimo reikalavimus. Dėl to konstatuota, kad „MisterTango“, UAB, neįvykdė ankstesnių Lietuvos banko Priežiūros tarnybos nurodymų pašalinti su minėta sritimi susijusius pažeidimus. Be to, įstaiga neužtikrino klientų dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos, dalį nuosavų lėšų įstaiga laikė kartu su lėšomis, gautomis iš elektroninių pinigų turėtojų už išleistus elektroninius pinigus, dalį klientų lėšų saugojo ne kredito įstaigoje, kaip tai nustatyta Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme.

Lietuvos bankas taip pat nustatė, kad „MisterTango“, UAB, netinkamai informavo klientus apie paslaugų sutarties sąlygų pakeitimus ir netinkamai registravo skundus. Be skirtos baudos bendrovė taip pat įpareigota iki š.m. rugsėjo 28 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus pažeidimus ir trūkumus.

 

 

  • Kreditai be registracijos mokesčio
  • Pirmas kreditas nemokamai
  • Pigūs kreditai visą parą
Top