Kredito įstaigų kovo mėnesio paskolų Lietuvos rezidentams statistika

Lietuvos bankas paskelbė pinigų finansų įstaigų balanso ir palūkanų normų duomenis. Jie rodo, kad įstaigų suteiktų paskolų Lietuvos rezidentams augo nežymiai.

report 3050965 640Asociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

2022 m. kovo mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. kovo mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo1 345,6 mln. Eur, arba 1,5 proc. (metinis augimo tempas2 sudarė 15,6 %). Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams3 per mėnesį išaugo atitinkamai 121,0 mln. ir 101,2 mln. Eur, arba 1,3 ir 0,8 proc. (metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 16,7 ir 11,6 %), paskolos finansų sektoriui4 padidėjo 133,2 mln., o valdžios sektoriui jos sumažėjo 9,8 mln. Eur. 2022 m. kovo pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 9,3 mlrd., 12,6 mlrd., 1,6 mlrd. ir 339,7 mln. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti per mėnesį padidėjo 128,5 mln., o paskolos vartojimui ir kitiems tikslams sumažėjo atitinkamai 11,9 mln. ir 15,3 mln. – iki atitinkamai 10,5 mlrd., 813,7 mln. ir 1,2 mlrd. Eur ;

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 203,9 mln. Eur, arba 0,6 proc. (metinis augimo tempas buvo 3,2 %). Ne finansų bendrovių indėliai per mėnesį padidėjo 167,3 mln., arba 1,9 proc., o metinis augimo tempas buvo neigiamas (–2,6 %). Namų ūkių indėliai per mėnesį sumažėjo 169,1 mln. Eur, arba 0,8 proc., o metinis augimo tempas buvo teigiamas (7,1 %). Valdžios sektoriaus indėliai padidėjo 255,2 mln., o finansų sektoriaus jie sumažėjo 49,5 mln. Eur. Ne finansų bendrovių, namų ūkių, valdžios ir finansų sektorių indėliai 2022 m. kovo pabaigoje sudarė atitinkamai 9,2 mlrd., 19,9 mlrd., 3,5 mlrd. ir 1,0 mlrd. Eur ;

Lietuvos ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 166,8 mln., o namų ūkių jie sumažėjo 70,7 mln. – iki atitinkamai 8,9 mlrd. ir 16,2 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų5 palūkanų normos6 per mėnesį sumažėjo 0,01 proc. punkto – iki 3,36 proc. Paskolų būstui įsigyti palūkanų normos sumažėjo 0,02, o vartojimui ir kitiems tikslams jos padidėjo atitinkamai 0,05 ir 0,36 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2022 m. kovo mėn. sudarė atitinkamai 2,02, 8,73 ir 5,31 proc. .

Top