Po kliento skundo, įspėjimas "Luminor" bankui

Viešojoje erdvėje dažnai girdima, kad bankai ignoruoja klientus ir nenoriai suteikia prašoma informacija ar bendradarbiauja. Jei manote, kad bankas Jūsų atžvilgiu elgiasi netinkamai, reikia informuoti prižiūrinčias institucijas. Taip ir padarė vienas Luminor banko klientų, kuomet jam nebuvo suteikta išsami informacija apie jo turimas sutartis minėtame banke.

luminor

Lietuvos banko valdyba įspėjo banką "Luminor Bank", AB, už tai, kad kliento prašymu jam nesuteikė išsamios informacijos apie jo su banku sudarytų kreditavimo sutarčių vykdymą, nenagrinėjo jo pateiktų prašymų ir nepateikė atsakymų. Tokia poveikio priemonė pritaikyta įvertinus Lietuvos banko Priežiūros tarnybos atlikto vieno "Luminor Bank", AB, kliento skundo tyrimo rezultatus.

Bankų įstatyme įtvirtinta prievolė klientų prašymus (skundus) dėl su banku sudarytų kreditavimo sutarčių vykdymo ar banko veiksmų, kuriais bankas galėjo pažeisti sutarties su klientu ar teisės aktų reikalavimus, išnagrinėti ir raštu jam atsakyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos. Bankas, nepateikdamas atsakymų į kliento prašymus arba pateikdamas juos pavėluotai, pažeidė Bankų įstatymo 56 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą prievolę.

Top