BigBank įspėtas už ydingą palūkanų skaičiavimo metodiką

Praėjusiais metais rekordiškai padidinęs išduotų kreditų portfelį, bankas BigBank susilaukė įspėjimo iš prižiūrinčiųjų institucijų. Į kreditavimo paslaugas besispecializuojantis bankas "BigBank", taikė ydingą palūkanų skaičiavimo metodiką. Taip po patikrinimo konstatavo Lietuvos banko Priežiūros tarnyba.

liudnas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikdama BIGBANK AS filialo inspektavimą, išnagrinėjo nuo 2017 m. birželio 1 d. penkiasdešimt pirmų sudarytų vartojimo kredito sutarčių ir nustatė, kad jis visais nagrinėtais atvejais į bendrą finansuojamą sumą įskaičiavo ir sutarties sudarymo mokestį, kurio dydį atitinkančios sumos vartojimo kredito gavėjams neišmokėjo, tačiau palūkanas skaičiavo nuo visos bendros finansuojamos sumos, t. y. ir nuo sutarties sudarymo mokesčio. Be to, vartojimo kredito gavėjams pateiktuose įmokų mokėjimo grafikuose nebuvo nurodyta, kokia kiekvienos įmokos dalis skiriama bendrai vartojimo kredito sumai grąžinti ir visoms papildomoms išlaidoms, įskaitant sutarties sudarymo mokestį, padengti.

Inspektavimo metu Priežiūros tarnybos specialistai taip pat nustatė, kad 5 atvejais iš 8, kai vartojimo kredito sutartys buvo nutrauktos BIGBANK AS filialo reikalavimu, vėluojantiems mokėti vartojimo kredito gavėjams jis taikė ne tik 0,05 proc. delspinigius už pradelstą mokėti įmoką arba jos dalį, bet kartu reikalavo atlyginti pranešimo apie nutrauktą vartojimo kredito sutartį siuntimo išlaidas. Jos kartu su taikytais delspinigiais viršijo Vartojimo kredito įstatymo nustatytą 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ribą.

Pažymėtina ir tai, kad 3 atvejais iš 8 BIGBANK AS filialas nutraukė vartojimo kredito sutartis su vartojimo kredito gavėjais nepraėjus trims mėnesiams nuo pirmos pradelstos įmokos mokėjimo dienos, nurodytos mokėjimo grafike, o pradelstas mokėjimas sudarė mažiau kaip 10 proc. negrąžintos vartojimo kredito sumos, ir taip pažeidė Vartojimo kredito įstatymo reikalavimus.

Skirdama poveikio priemonę Lietuvos banko valdyba atsižvelgė į tai, kad BIGBANK AS filialas pripažino padarytus pažeidimus, dar iki inspektavimo rezultatų svarstymo savo iniciatyva ėmėsi priemonių jiems ištaisyti ir užkirto kelią jų atsiradimui ateityje.

Top