ARKU kredito unijai - įspėjimas

Po Lietuvos banko atlikto kredito unijos inspektavimo nustatyta Kredito unijų Finansų įstaigų įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų.

eurai dziunaAsociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

Kredito unijos valdyba neužtikrino veiksmingos vidaus kontrolės sistemos, netinkamai kontroliavo, kaip valdoma rizika. Pasitaikė atvejų, kai kredito unija netinkamai vertino paskolas ir fiziniams, ir juridiniams asmenims, neužtikrino, kad būtų tinkamai laikomasi atsakingojo skolinimo reikalavimų.

Be to, ARKU netinkamai atliko įsipareigojimų vykdymo stebėseną ir paskolų panaudojimo kontrolę. Kredito unija taip pat netinkamai vertino turto vertinimo ataskaitų tinkamumą ir nepagrįstai taikė turto vertės koeficientus.

Lietuvos bankas, atsižvelgęs į tai, kad bendrovė pripažino padarytus teisės aktų pažeidimus, ėmėsi priemonių trūkumams ištaisyti, ir kitas aplinkybes, įspėjo ARKU kredito uniją ir įpareigojo ją visus pažeidimus ir veiklos trūkumus pašalinti iki 2022 m. kovo 31 d. 

Top