Bankui "Swedbank" perspėjimas iš prižiūrinčiųjų institucijų

Lietuvos bankas periodiškai tikrina ir prižiūri visas Lietuvoje paslaugas teikiančias kredito įstaigas. Inspektuojant banką Swedbank tikrintojai aptiko teisės aktų pažeidimų. Apie tai šiandien informavo LB atstovai.

 pinigu skaiciavimas

Lietuvos bankas atliko „Swedbank“, AB, inspektavimą, kurio metu vertino pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi, finansinių priemonių ir investicinių paslaugų tinkamumo ir priimtinumo klientams vertinimo proceso atitiktį investicines paslaugas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams bei SEPA mokėjimų vykdymo infrastruktūros informacinių technologijų patikimumą.

Inspektavimo metu nustatyta teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje. Dėl to Lietuvos banko valdyba įspėjo „Swedbank“, AB, ir įpareigojo visus inspektavimo metu nustatytus pažeidimus ir trūkumus pašalinti iki 2018 m. gegužės 1 d.

Kitose tikrintose srityse esminių teisės aktų pažeidimų ar veiklos trūkumų nenustatyta.

Top