Finansų ministerija siūlys naują skolinimosi priemonę vidaus rinkoje

Rugsėjį Finansų ministerija planuoja vidaus rinkoje aukciono būdu platinti euroobligacijas. Numatoma užsienio kapitalo rinkose išplatintas euroobligacijų emisijas pildyti pasiūlant jas vidaus rinkos dalyviams. Konkreti pildoma euroobligacijų emisija bus paskelbta ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki aukciono.

investicijis grafikas2

Istoriškai vidaus rinkoje paklausiausios būdavo trumpos ir vidutinės (iki 10 m.) trukmės Vyriausybės vertybinių popierių emisijos. Užsienio rinkose Finansų ministerija skolinosi ilgai (10-30 metų) trukmei ir taip užtikrino balansą tarp skolinimosi kaštų bei refinansavimo rizikos.

Šiuo metu Finansų ministerijos darbuotojai aktyviai dirba siekdami užtikrinti galimybę vidaus rinkoje pildyti Liuksemburgo biržoje listinguojamas euroobligacijų emisijas, taip sudarant sąlygas vidaus investuotojams įsigyti didesnio likvidumo, o Lietuvai – mažesnio pelningumo Vyriausybės vertybinius popierius.

Vidaus rinkoje vertybiniai popieriai platinami pirmadieniais Nasdaq OMX Vilnius organizuojamuose Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcionuose. Pastaruoju metu platinamos 5 skirtingų trukmių – 3, 5, 6, 7 ir 10 metų likutinės trukmės – VVP emisijos. Svarstome aukcionuose pasiūlyti iki 15 metų trukmės euroobligacijas, atsižvelgiant į jų nominalią vertę, atkarpą ir potencialų patrauklumą investuotojams.

Papildomai:

Iki kiekvieno mėnesio 1 d. Finansų ministerija savo tinklapyje paskelbia ateinančių trijų mėnesių aukcionų tvarkaraštį, kurį galima rasti ČIA.

Top