Europos bankininkystės institucija pateikė rekomendacijas kredito įstaigoms

EBI rekomendacijos kredito institucijoms ir kredito įmonėms apima aplinkos, socialines ir valdymo rizikas

FRPT infografikasNuotrauka: Rekomendacijos dėl išankstinių veiksmų, siekiant užtikrinti pasirengimą, susijusį su ESG reguliavimo pokyčiais © Lietuvos bankas

Joje pateikiami vienodi ESG rizikos apibrėžimai ir tinkami kokybiniai bei kiekybiniai kriterijai (įskaitant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir scenarijų analizę), kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms pateikiamos išsamios rekomendacijos, kaip ESG veiksniai ir ESG rizika turėtų būti įtraukti į šių įmonių strategijas ir tikslus, valdymo struktūras, vertinant verslo modelių atsparumą ESG veiksniams trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu.

Dalis rekomendacijų dėl ESG reguliavimo ir priežiūros procesų skirtos priežiūros institucijoms. EBI pažymi, kad priežiūros institucijos taip pat turėtų proporcingai įtraukti ESG rizikos vertinimą atlikdamos kredito įstaigų vidaus valdymo ir kontrolės vertinimą, finansinės rizikos veiksnių, ypač rizikos kapitalo ir likvidumo, vertinimą. Rekomendacijos dėl investicinių įmonių priežiūros šiuo metu rengiamos ir bus pateiktos iki 2021 m. pabaigos.

Ataskaita – tai EBI deleguotų įgaliojimų įgyvendinimas įtraukiant ESG rizikos klausimus į tris bankų rizikos ribojimo sistemos ramsčius. Ataskaita parengta po įvykusios viešos konsultacijos dėl ESG rizikų valdymo ir priežiūros kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms. Ataskaita pateikta ES Parlamentui, Tarybai ir Komisijai, kad atsižvelgtų įgyvendinant tvarių finansų strategiją ir persvarstant Kapitalo reikalavimų reglamentą. Be to, vadovaudamasi Ataskaita, EBI rengs gaires, skirtas ESG rizikai valdyti.

Lietuvos bankas kviečia kredito įstaigas ir investicines įmones susipažinti su EBI parengta ataskaita ir vadovautis pateiktomis rekomendacijomis valdant ESG riziką.

Top