Lietuvos rezidentų indėliai sumažėjo

Sausio mėnesį sumažėjo kredito įstaigose laikomų Lietuvos rezidentų indėliai. Tačiau paskolos tiek gyventojams, tiek verslui ūgtelėjo.

minskasGrafikai: 1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ 2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos © Lietuvos Bankas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2021 m. sausio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo1 414,6 mln., tačiau nuo 2020 m. kovo mėn. (nuo COVID-19 pandemijos pradžios) jie padidėjo 6,5 mlrd. Eur. Namų ūkių2 ir valdžios sektoriaus indėliai per mėnesį sumažėjo atitinkamai 232,9 mln. ir 232,8 mln., o ne finansų bendrovių ir finansų sektoriaus3 jie išaugo atitinkamai 36,6 mln. ir 14,5 mln. Eur. Nuo 2020 m. kovo mėn. namų ūkių, ne finansų bendrovių ir valdžios sektoriaus indėliai padidėjo atitinkamai 3,1 mlrd., 2,8 mlrd. ir 641,0 mln., o finansų sektoriaus jie sumažėjo 7,4 mln. Eur. Šių sektorių indėliai 2021 m. sausio pabaigoje sudarė atitinkamai 18,2 mlrd., 9,4 mlrd., 3,3 mlrd. ir 797,6 mln. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo 226,6 mln., o ne finansų bendrovių jie padidėjo 39,1 mln. – iki atitinkamai 14,3 mlrd. ir 9,1 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį ūgtelėjo 0,4 mln., tačiau nuo 2020 m. kovo mėn. jos sumažėjo 583,1 mln. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams per mėnesį išaugo 56,1 mln., o paskolos ne finansų bendrovėms, finansų ir valdžios sektoriams sumažėjo atitinkamai 39,9 mln., 11,9 mln. ir 4,0 mln. Eur. Nuo 2020 m. kovo mėn. paskolos ne finansų bendrovėms, finansų ir valdžios sektoriams sumažėjo atitinkamai 1,1 mlrd., 85,7 mln. ir 5,1 mln., o paskolos namų ūkiams padidėjo 606,9 mln. Eur. 2021 m. sausio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 7,3 mlrd., 1,1 mlrd., 346,9 mln. ir 11,1 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti per mėnesį padidėjo 67,0 mln., o paskolos vartojimui ir kitiems tikslams sumažėjo atitinkamai 4,1 mln. ir 6,9 mln. – iki atitinkamai 9,2 mlrd., 705,7 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį sumažėjo 0,04 proc. p. – iki 3,23 proc. Paskolų būstui įsigyti palūkanų normos sumažėjo 0,01, o vartojimui ir kitiems tikslams jos padidėjo atitinkamai 0,33 ir 0,23 proc. p. Šių paskolų palūkanų normos 2021 m. sausio mėn. sudarė atitinkamai 2,20, 9,47 ir 5,47 proc. (žr. 4 pav.).

Top