Valstybės paskoloms žemės ūkio ir žuvininkystės subjektams skirta dar beveik 45 mln. eurų

Spausdinti

44 mln. 818 tūkst. bus skirta tiems subjektams, kurie dirba gamybos, perdirbimo ar prekybos srityse likvidumo užtikrinimui. Ši priemonė turėtų padėti užtikrinti veiklos tęstinumą ir rinkos stabilumą.

ŪkisAsociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

Iš viso šiai priemonei, ministerijai ir UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas trečiadienį pasirašius papildomą susitarimą, skirta 134 mln. 818 tūkst. eurų. Pagrindinis finansinės priemonės tikslas - padėti ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, dėl COVID-19 protrūkio susidūrusiems su apyvartinio kapitalo trūkumu, gauti finansavimą paskoloms, kad būtų užtikrintas ūkio subjektų veiklos tęstinumas.

Finansinė priemonė užtikrins finansinių paslaugų prieinamumą, pagerins ūkio subjektų finansavimo gavimo sąlygas, atpigins skolinimosi kaštus bei padės išlaikyti verslo stabilumą.

Paskolų sutartys su paskolų gavėjais bus pasirašomos ir paskolos išmokamos iki 2021 m. birželio 30 d. Paskolos bus teikiamos ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui, paskolos suma vienam paskolos gavėjui negalės viršyti 1 mln. eurų, vienam paskolos gavėjui galės būti suteikiama tik viena paskola.

Paskolos bus teikiamos vadovaujantis 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikatu „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 ligos protrūkį, sistema“.