Kredito unija "Centro taupomoji kasa" nebegali teikti finansinių paslaugų

Šiandien (2017.12.08) Lietuvos bankas išplatino pranešimą, kad yra įvedamas moratoriumas kredito unijai "Centro taupomoji kasa". Tai reiškia, kad nuo šios dienos minėtoje kredito unijoje nebus išduodami kreditai, priimami terminuotieji indėliai ar vykdoma bet kokią kitą finansinę veiklą.

domino efektas

Kylant realiai grėsmei, kad bus padaryta žala kredito unijos Centro taupomosios kasos indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesams, Lietuvos banko valdyba nutarė apriboti šios kredito unijos veiklą iki 2018 m. vasario 28 d. ir paskyrė laikinąjį administratorių. Veiklos apribojimo (moratoriumo) metu unija laikinai negali teikti finansinių paslaugų, įskaitant indėlių grąžinimą.

Laikinasis administratorius – Grant Thornton Baltic UAB ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 9 d. turi pateikti Lietuvos bankui išvadas dėl kredito unijos Centro taupomosios kasos finansinės būklės, jos veiklos perspektyvų ir kaip būtų galima apsaugoti šios kredito unijos indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesus.

Kredito unijos veikla apribota ir laikinasis administratorius paskirtas nustačius, kad kredito unijos veikla ir finansinė būklė nėra suderinamos su saugią ir patikimą kredito unijų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymusi.

Priimant nutarimą dėl kredito unijos veiklos apribojimo, atsižvelgta į tai, kad ji ilgą laiką nevykdė su kapitalu susijusių veiklos riziką ribojančių normatyvų (kapitalo pakankamumo, didžiausios paskolos vienam skolininkui), unijos nuosavas kapitalas buvo mažesnis kaip 1/2 pajinio kapitalo, kredito unija patiria veiklos nuostolių.

Nuo 2015 m. Centro taupomajai kasai taikytos trys poveikio priemonės už teisės aktų, reglamentuojančių saugią ir patikimą kredito unijų veiklą, reikalavimų pažeidimus ir duoti įvairūs rašytiniai nurodymai. Iki šiol kredito unijai galioja draudimas teikti indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimo iš neprofesionalių rinkos dalyvių finansinę paslaugą ir asocijuotiems nariams teikti paskolas, didesnes negu 30 tūkst. eurų. Be to, apskaičiuodama riziką ribojančius normatyvus, kredito unija privalo į perskaičiuotą kapitalą neįtraukti pajinių įnašų, kurie buvo įmokėti skolintomis iš kredito unijos lėšomis.

Lietuvos bankui pateiktais šių metų gruodžio 1 d. duomenimis, kredito unijos Centro taupomosios kasos turtas sudarė 11,3 mln. Eur ir pagal turto dydį ji buvo 19-ta kredito unija Lietuvoje. Ji vienija 1,4 tūkst. narių.

Indėlininkams nieko daryti nereikia, kol vertinama kredito unijos finansinė būklė ir nėra nuspręsta dėl jos veiklos perspektyvų. Kredito unijų narių indėliai yra apdrausti valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo

 

 

  • Kreditai be registracijos mokesčio
  • Pirmas kreditas nemokamai
  • Pigūs kreditai visą parą
Top