Paskolų moratoriumas dėl COVID-19 pratęstas iki rugsėjo pabaigos

Kartu su koronavirusu žengusi krizė pastatė į nepageidaujamą padėtį paskolas turinčius gyventojus ir įmones, tuomet LBA nariai ir kitos įstaigos pasirašė moratoriumą, kuriuo numatė, kad sunkumų kamuojami gyventojai ir įmonės galės atsidėti paskolų mokėjimą. Liepos 1 d. pranešta, kad moratoriumas pratęsiamas dar 3 mėnesiams.

102030Asociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

Atsižvelgdamos į Europos bankininkystės institucijos (EBI), vienijančios visas Europos Sąjungos (ES) priežiūros institucijas, poziciją, Lietuvos bankų asociacijos (LBA) nariai ir kitos šalies finansų įstaigos pratęsė paskolų moratoriumų taikymo laikotarpį iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 

Balandžio pabaigoje LBA ir kitos finansų įstaigos pasirašė paskolų moratoriumus, siekdamos palengvinti klientų, susiduriančių su sunkumais dėl koronaviruso (COVID-19), padėtį. Jais jos įsipareigojo suteikti galimybę visiems privatiems klientams būsto paskolų įmokas atidėti iki vienų metų, lizingo ir vartojimo kreditų – iki pusmečio, o  paskolų mokėjimus įmonėms (moratoriumas taikomas verslo paskoloms, kurių suma vienai įmonių grupei sudaro iki 5 mln. Eur) – iki 6 mėn. 

Atsižvelgdamos į EBI Gairių dėl teisės ir ne teisės aktų pagrindu moratoriumų paskoloms taikymo pratęsimą iki 2020 m. rugsėjo 30 d., LBA ir kitos finansų įstaigos taip pat pratęsė paskolų moratoriumų taikymo laikotarpį iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Moratoriumams pritarė Lietuvos bankas.

EBI šiuo žingsniu siekia toliau skatinti priemones, kuriomis bankai prisidėtų prie Europos ekonomikos, nukentėjusios nuo koronaviruso pandemijos, skatinimo. Moratoriumų pratęsimas turėtų užtikrinti, kad skolininkams būtų taikomos visoje ES vienodos sąlygos atsižvelgiant ir į tai, kad COVID-19 sukelta krizė paveikė ES šalis skirtingu mastu ir tempu. 

Top