Kredito unijai "Magnus" teks pašalinti trūkumus

Spausdinti

Kredito unija nepakankamai įvertino skolininkų galimybes grąžinti paskolas. 

50

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi kredito unijos „Magnus“ tikslinį inspektavimą, nustatė kredito rizikos valdymo ir vidaus kontrolės trūkumų: kredito unijoje nebuvo nuolat veikiančios vidaus audito tarnybos, 2018 m. nebuvo atliktas vidaus kontrolės sistemos veiksmingumo vertinimas, juridinių asmenų paskolų vertinimui naudojama informacijos imtis buvo nepakankama tinkamam skolininkų rizikos įvertinimui. Be to, kredito unija atskirais atvejais netinkamai vertino fizinių asmenų tvarias pajamas bei lėšų, kuriomis paskolos gavėjas sumoka nuosavą dalį, kilmę. Priežiūros tarnyba įpareigojo kredito uniją „Magnus“ ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 30 d. pašalinti nurodytus veiklos trūkumus ir apie tai informuoti Lietuvos banką.